Göm menyn

Extra kurser inom Industriell ekonomi

För den särskilt intresserade studenten finns möjlighet att läsa extra kurser i industriell ekonomi för att ta ut en masterexamen i industriell ekonomi utöver sin civilingenjörsexamen från KTS (normalt sett är kombinationen civilingenjörsexamen från KTS + masterexamen i transportsystem). Kontakta alltid studievägledare för hjälp med planering av detta!

Notera att KTS-studenter ändå alltid måste följa en av följande masterprofiler i årskurs 4-5:

 • Kvantitativ logistik
 • Trafikinformatik
 • Data- och telekommunikation

 

Följande kurser, som ges på Campus Valla, på avancerad nivå inom industriell ekonomi är exempel på kurser som kan få läsas efter beslut av studievägledare:

 • TDEI19 Ekonomisk styrning
 • TETS23 Inköp
 • TETS27 Supply Chain logistics
 • TETS32 Logistikanalys - verktyg och modeller
 • TETS36 Hållbara logistiksystem
 • TETS38 Logistikprojekt
 • TMQU04 Six sigma quality
 • TMQU12 Lean production
 • TPPE54 Avancerad planeringsteknik

Sidansvarig: karin.karltorp@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 04 13:10:24 CEST 2017