Göm menyn

Tekniska inriktningar på I och Ii

Inom utbildningsprogrammen I och Ii finns följande tekniska inriktningar:

Länkarna till de tekniska inriktningarna ovan går till institutionsspecifik information. För mest aktuell information kontrollera vad som anges i beslutade planer i Studiehandboken.

De tekniska inriktningarna har under läsåret 2013/2014 gjorts om för att även omfatta kandidatprojekt. Därför gäller olika regler för studenter antagna ht11 och tidigare och för studenter antagna ht12 och senare.

För studenter antagna ht11 och tidigare gäller:

En teknisk inriktning omfattar minst 60 hp. De inriktningsspecifika kurserna börjar ges i termin 4. Obligatoriska och valbara kurser framgår av programplanen. Notera att följande, inledande kurser INTE ingår i inriktningarnas 60 hp:

  • TAT52 Diskret matematik (rekommenderad förkunskapskurs för datateknisk inriktning)
  • TANA06 Numeriska metoder (rekommenderad förkunskapskurs för maskinteknisk inriktning)
  • TATA57 Transformteori (obligatorisk förkunskapskurs för systemteknisk inriktning)
  • TFKE52 Grundläggande kemi (rekommenderad förkunskapskurs för bioteknisk inriktning)

För energiteknisk inriktning är TMMV09 Energiomvandling - tekniska perspektiv obligatorisk och ingår i inriktningens 60 hp.

En av ovanstående fem kurser är obligatorisk för alla oavsett teknisk inriktning.

För inriktningen Datateknik gäller dessutom att en av kurserna som markeras med o/v i programplanen för inriktningen skall ingå i examen.

För inriktningen Systemteknik gäller dessutom att en av kurserna som markeras med o/v i programplanen för inriktningen skall ingå i examen.

För studenter antagna ht12 och senare gäller:

En teknisk inriktning omfattar minst 70 hp. De inriktningsspecifika kurserna börjar ges i termin 4. Obligatoriska och valbara kurser framgår av programplanen.

För inriktningen Systemteknik gäller att en av kurserna som markeras med o/v i programplanen för denna inriktning skall ingå i examen.

 

Programlänkar

Programnämnden

I-sektionen

Programinformation

Programplan

Utbildningsplan

studieinformation

Studiehandboken

Terminstider

Studievägledning

Blanketter

Utlandsstudier

Student liu

Examensarbete


Sidansvarig: karin.karltorp@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 04 13:10:24 CEST 2017