Göm menyn

Masterprofiler på I och Ii

Inom utbildningsprogrammen I och Ii finns följande masterprofiler (huvudområde inom parentes). Man skriver alltid sitt examensarbete inom sin valda masterprofil.

(Industriell ekonomi)
(Industriell ekonomi)
(Industriell ekonomi)
(Industriell ekonomi)
(Industriell ekonomi)
(Industriell ekonomi)
(Industriell ekonomi)
(Industriell ekonomi)
(Datateknik)
  • Energiteknik
(Energi- och miljöteknik)
(Maskinteknik)
(Maskinteknik)
(Maskinteknik)
(Elektroteknik)
(Elektroteknik)
(Elektroteknik)

För masterprofilen Industriell marknadsföring gäller att två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för denna masterprofil skall ingå i examen.

För masterprofilen Logistik gäller att en av kurserna som markeras med o/v i programplanen för denna masterprofil skall ingå i examen.

Länkarna till masterprofilerna ovan går till institutionsspecifik information. För mest aktuell information kontrollera vad som anges i beslutade planer i Studiehandboken.

En masterprofil omfattar minst 60 hp på avancerad nivå inklusive examensarbete.

Programlänkar

Programnämnden

I-sektionen

Programinformation

Programplan

Utbildningsplan

studieinformation

Studiehandboken

Terminstider

Studievägledning

Blanketter

Utlandsstudier

Student liu

Examensarbete


Sidansvarig: karin.karltorp@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 07 16:38:19 CET 2017