Göm menyn

FAQ - stöd under studietiden och administrativa frågor

Rätt frågor till rätt person – det blir bäst för alla. Genom att bara rätt frågor kommer till studievägledningen ökar vår tillgänglighet för er studenter! Läs därför igenom detta noga så att din fråga hamnar rätt från början!

Studievägledningen

Kursanmälan

Registrering

Hur fungerar det med CSN?

Exjobb

Val av teknisk inriktning

Val av masterprofil

Studiehandboken

Tentor

Intyg

Studieuppehåll

Examen och examenskrav

Byta program

Uppflyttningskrav

Tillgodoräknande av kurser

Utlandsstudier

Kandidatarbete

Rykten

Lita inte alltid på vad en annan student med säkerhet hävdar - ta istället själv reda på hur det är. Här hittar du vanliga rykten som florerar bland studenter.

Övrigt

 

Vad är studievägledningen?

Studievägledarna är samtalspartner för studenter vid vägledning och hjälp i studie- och livssituationer. Vi hjälper till med stort som smått, från hur hög antagningspoängen är till om utbildningen egentligen passar för dig. Vi är stödpersoner, coacher, bollplank och vägledare; personer som lyssnar, som du kan prata med när du tvekar eller är orolig inför studierna.


Vi har tystnadsplikt och företräder studenternas intressen!

Vad kan studievägledningen hjälpa med?

 • Samtal kring studiesituationen och studieplanering
 • Ge dig vägledning vad gäller ditt utbildningsval
 • Ge dig tips om studieteknik
 • Studievägledaren kan ge dig information och svara på frågor om ex. kurser, kursanmälan, examenskrav, exjobb, olika regelverk osv.

Vilka frågor ska inte till studievägledningen?

Studievägledaren kan inte hjälpa till med registrering. Vänd dig då till registreringsakuten@liu.se eller Centrala Studerandeexpeditionen i Zenit: http://www.student.liu.se/studexp?l=sv

Komplettering av kursanmälan - frågorna ska till kursanmalan.lith@liu.se.

Studievägledaren ska inte hjälpa dig med rent praktiska frågor som till exempel schemafrågor, terminstider och eventuella ledigheter. Den information som du behöver under studietiden finns på LiU:s webb så börja med att söka efter svar på dina frågor där. Tänk på att det är du själv som student som i första hand har ansvaret för att ta reda på informationen.

Hur får jag kontakt med studievägledningen?

http://www.lith.liu.se/studievagledning/studievagledning-industriell-ekonomi?l=sv

På Öppen mottagning – för kortare frågor.

Via mail: 7 dagars svarspolicy på studievägledning – du kan inte förvänta dig svar direkt, så var ute i god tid särskilt i kursanmälansperioden och terminsstart.

Via telefon.

Tidsbokning – för längre samtal: www.timecenter.com/liu

Tips inför kontakt med studievägledningen

Var ute i god tid. Under perioder när det är många som hör av dig till oss; vi har inte möjlighet att svara direkt, du kan därför inte förvänta dig ett svar redan nästa dag (exempelvis under kursanmälansperioden 1-10 oktober/1-10 april och terminsstart). Vi har som policy att svara inom 7 dagar.

Vid mailkontakt uppge namn, program, årskurs och personnummer!

Skicka inte samma mail till flera personer – lägg i så fall som kopia så att vi ser det, annars lägger flera personer sin tid på att svara på samma mail, vilket minskar tillgängligheten för dina studiekamrater.

Det hjälper inte att skicka flera mail för att påminna – vi svarar alltid så fort vi kan!


Vad är kursanmälan? / När görs kursanmälan?

Kursanmälan görs i Studentportalen (så småningom Lisam) inför nästkommande termin, 1-10 april inför höstterminen, 1-10 oktober inför vårterminen.

Vad händer om jag inte gör min kursanmälan?

Görs inte denna kursanmälan finns ingen garanti att du får plats på kursen eller får lov att läsa den.

Gör du ingen kursanmälan blir du inte uppflyttad till nästa termin och du har inga nya kurser att registrera dig på = kan bli problem med CSN.

Jag har glömt att anmäla mig till kurserna - hur gör jag?

Läs mer här: http://www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. Har du frågor kring kurskomplettering kan du vända dig till kursanmalan.lith@liu.se. Du kan bara bli antagen via komplettering av kursanmälan om det finns plats kvar på kursen samt om du är behörig att läsa den.

Jag vill anmäla mig på en kurs som inte kommer upp som förslag i Studentportalen (så småningom Lisam) - hur gör jag?

Du ska kunna söka fram en kurs i sökfunktionen och anmäla dig till den.

Om jag har anmält eller registrerat mig på en kurs jag inte ska läsa - vad gör jag då?

Du går du in på denna sida och gör en avanmälan: http://www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv (även kallat avbrott på kurs).


Vad är registrering? / När görs registreringen?

Registrering görs vid terminsstart, dels på programmet, dels på kurserna du ska läsa. Det gör du i Studentportalen (så småningom Lisam) under fliken
”registrering” och ”program”. CSN börjar betala ut studiemedel så snart du registrerat dig på programmet och du gjort din studieförsäkran hos CSN. Du registrerar dig på kurserna för att bekräfta det du ska läsa under terminen.

Du som student sköter alltid din egen registrering – ingen registrering görs automatiskt! Kursanmälan i Portalen, sen kursanmälan, exjobbsanmälan – allt läggs in i Portalen som kursanmälan som du som student sedan själv registrerar dig på!

Vad är omregistrering? / Varför ska jag omregistrera mig på kurser?

Omregistrering på programmet görs i Studentportalen (så småningom Lisam) under fliken ”registrering”, ”program” – det görs på den senaste terminen man var förstagångsregistrerad på (det kommer alltså inte upp någon ny termin)

Omregistrering på kurser görs i Studentportalen (efter att registrering/omregistrering på programmet skett) under fliken ”registrering”, ”program” och sedan står det mitt på sidan i gult ”för omregistrering på gamla kurser – klicka här!”

Görs på gamla kurser som ska tenteras (då kommer poängen in på rätt termin och hjälper er vad gäller CSN:s poängkrav)

Vid utlandsstudier som freemover (på programmet)

 • Får du all information från LiU trots uppehåll
 • Måste du vara omregistrerad på programmet för att kunna göra kursanmälan i Studentportalen inför nästa termin

Du kan få studiemedel igen för en kurs du inte avslutat, om du omregistrerar dig på den.


Ska jag söka studiemedel per termin eller per år?

Sök alltid studiemedel för hela år, ej terminsvis, om planen är att du ska läsa hela läsåret. Då behöver du klara 75 % av 60 hp som slås ut på hela året istället för 75 % av 30 hp varje termin (respektive 62,5 % om du tar studiemedel för första gången).

Vad behöver jag göra för att CSN ska börja betala ut studiemedel?

CSN börjar betala ut studiemedel så snart du registrerat dig på programmet och gjort studieförsäkran hos CSN. Kursregistrering är alltså inget krav för att få sitt studiemedel utbetalt.

Vad händer om jag inte är registrerad på tillräckligt med hp?

Efter terminens slut kontrollerar CSN att du varit registrerad på så många högskolepoäng som du tagit studiemedel för, dvs. tar du fullt studiemedel så ska du varje termin vara registrerad på 30 hp – annars blir du återbetalningsskyldig.

Vad har CSN för krav för fortsatta studiemedel?

För att få nytt studiemedel kontrollerar CSN att du uppnått ett visst poängkrav, enligt nedan:

För er som tar studiemedel för första gången: krav på 37 hp av 60 hp på första året (62,5 % - avrundat till 37 hp).

För kommande år gäller 45 hp av 60 hp på ett år (75 %).

Om du inte når upp i denna summa så kommer du bli nekad nytt studiemedel – detta gäller både bidragsdelen och lånedelen.

Därför är det bra att alltid omregistrera sig på gamla kurser som man tenterar – då kommer de poängen in på innevarande termin istället för att hamna på den termin då ni sist var registrerad på kursen, dvs. dessa poäng räknas in i poängkravet från CSN.

Tänk på att tenta-p i augusti hör till vårterminen.

Det är bråttom med mina kursregistreringar, annars får jag inte studiemedel!

CSN börjar betala ut studiemedel så snart du registrerat dig på programmet och studieförsäkrat hos dem. Så kursregistreringarna är det alltså inte lika bråttom med. Se dock till att du är registrerad på så många poäng du tar studiemedel för innan terminen är slut, annars blir du återbetalningsskyldig.

Kan jag få studiemedel igen för en restkurs?

Ja, för den delen du inte tidigare klarat. Om du har en kurs på 6 hp där du klarat labben på 1,5 hp så kan du få studiemedel igen för de 4,5 hp du inte klarat om du omregistrerar dig på kursen.

Hur ser CSN på poäng som kommer in från gamla kurser - räknas de med i poängkravet?

Ja, om du omregistrerar dig på kursen innevarande termin så räknas poängen av CSN aktuell termin.

CSN är experter på CSN-frågor. Vänd er till dem med era frågor om studiemedel.


Vad är kraven för att få påbörja exjobb?

 • 240 hp kurser inom programmet
 • Alla obligatoriska kurser termin 1-6 avslutade
 • 30 hp avancerade kurser inom huvudområdet (industriell ekonomi/teknisk biologi/datateknik/elektroteknik/maskinteknik).

Vilka kurskoder gäller?

Exjobbskoden TQxx33 (olika beroende på huvudområde). Du hittar din kod här: http://www.lith.liu.se/sh2017/exjobbskoder_hu.html. TEXCIV (för auskultationer/framläggningar, man ska gå på minst 3 st).
Anmälan på TQxx33-koden sker före påbörjande av exjobb.


När väljer jag teknisk inriktning?

Den tekniska inriktningen börjar läsas i termin 4 och du börjar således välja kurser till den tekniska inriktningen i termin 3 i kursanmälansperioden 1-10 oktober. Dock väljer du aldrig rent formellt teknisk inriktning, utan vilken inriktning du har är beroende av vilka kurser du läst. När det är dags att ansöka om examen måste du uppfylla kraven för en teknisk inriktning.

Kan jag byta teknisk inriktning?

Ja, det går bra. Då ser du till att läsa de kurser som krävs för den tekniska inriktning du vill byta till.

Hur många poäng måste jag ha i teknisk inriktning?

För antagna 2010 och tidigare gäller 60 hp inom teknisk inriktning. Den förberedande kursen i termin 4 får inte räknas med i den tekniska inriktningen.

För antagna 2011 gäller 60 hp inom teknisk inriktning. Kandidatprojektet räknas in i tekniska inriktningen, men inte den förberedande kursen i termin 4 (undantaget energiteknik, båda kurserna i termin 4 i energiteknisk inriktning räknas i tekniska inriktningen).

För antagna 2012 och senare gäller 70 hp inom teknisk inriktning. Kandidatprojektet räknas in i tekniska inriktningen.

Räknas den förberedande kursen i termin 4 med i teknisk inriktningen?

För antagna 2011 och tidigare får den förberedande kursen i termin 4 inte räknas med i examen. Undantaget är dock energiteknik som får räkna med båda kurserna i termin 4 i energitekniska inriktningen.
För antagna 2012 och senare får alla kurser som finns med i studiehandboken under respektive teknisk inriktning räknas med.

Kan jag ha två tekniska inriktningar?

Du kan bara ha en teknisk inriktning på examensbeviset, men du kan läsa kurser från flera tekniska inriktningar av eget intresse.

Måste jag ha avancerade poäng i min tekniska inriktning?

Nej.

Hur vet jag vilka kurser som räknas som tekniska poäng?

Vilka kurser som ingår i den tekniska inriktningen ser du i studiehandboken i listan för din tekniska inriktning. Se till att du tittar i rätt studiehandbok. (Om du ex. antogs 2013 så tittar du endast på termin 8 och 9 i studiehandboken 2017). Om du skulle vilja räkna in en kurs utöver dessa (läst på LiU) så får du lämna in en Allmän ansökan så gör studievägledaren en bedömning: http://www.lith.liu.se/blanketter/. Om du har läst en kurs på ett annat lärosäte kan du ansöka om att få med kursen i din examen via http://www.lith.liu.se/presentation/namnder/il/programsidor-il/i/tillgodorakning-av-kurser?l=sv.


För vilka är det krav på masterprofil?

Alla som börjat 2010 och senare (tillhör årskull 2010 eller senare).

Måste masterprofilen vara ekonomisk / inom huvudområdet industriell ekonomi?

Nej, den kan antingen vara ekonomisk inom huvudområdet industriell ekonomi eller teknisk inom något av huvudområdena datateknik/elektroteknik/energi och miljöteknik/maskinteknik.

Om jag väljer en teknisk masterprofil, måste jag ha en ekonomisk masterprofil också?

Nej, masterprofilen är antingen ekonomisk inom huvudområdet industriell ekonomi eller teknisk inom huvudområdena datateknik, elektroteknik, energi- och miljöteknik eller maskinteknik. Du kan bara ha en masterprofil på examensbeviset, men du kan läsa kurser från flera masterprofiler av intresse.

När väljer jag masterprofil?

Masterprofilen börjar läsas i termin 7 och du börjar således välja kurser till masterprofilen i termin 6 i kursanmälansperioden 1-10 april. Dock väljer du aldrig rent formellt masterprofil, utan vilken profil du har är beroende av vilka kurser du läst. När det är dags att ansöka om examen måste du uppfylla kraven för masterprofilen.

Hur många poäng måste jag ha i masterprofilen?

Du måste ha 30 hp avancerade kurser i din masterprofil. Du måste också göra ditt exjobb inom masterprofilen.

Kan jag byta masterprofil?

Ja, det går bra. Då ser du till att läsa de kurser som krävs för masterprofilen du vill byta till.

Måste jag göra exjobb inom min masterprofil?

Ja, om du är antagen 2010 och senare.

Kan jag ha två ekonomiska masterprofiler?

Du kan bara ha en masterprofil på examensbeviset, men du kan läsa kurser från flera masterprofiler av intresse.

Hur vet jag vilka kurser som räknas inom masterprofilen?

Vilka kurser som ingår i masterprofilen ser du i studiehandboken i listan för din masterprofil. Se till att du tittar i rätt studiehandbok. (Om du ex. antogs 2013 så tittar du endast på termin 8 och 9 i studiehandboken 2017). Om du skulle vilja räkna in en kurs utöver dessa (läst på LiU) så får du lämna in en Allmän ansökan så gör studievägledaren en bedömning: http://www.lith.liu.se/blanketter/. Om du har läst en kurs på ett annat lärosäte kan du ansöka om att få med kursen i din examen via http://www.lith.liu.se/presentation/namnder/il/programsidor-il/i/tillgodorakning-av-kurser?l=sv


Vad är studiehandboken och hur hittar jag dit?

Studiehandboken är precis som det låter en handbok som hjälper er studenter vid LiTH att ta er igenom studierna, inte vad gäller studieteknik eller så, men alla regelverk, utbildningsplaner, programplaner, kursplaner osv. finns i studiehandboken. Studiehandboken finns bara i elektronisk form på webben – på www.lith.liu.se/sh.

Vilken information gäller - studiehandboken eller institutionens sidor?

Studiehandboken gäller alltid om olika information finns – så gör det till en vana att titta i studiehandboken.

Kan jag söka fram kurser i studiehandboken?

Ja, sökfunktion hittar du här: http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/search_17/search_fs_sv.lasso

Hur vet jag vilka kurser som är obligatoriska för mig? / Hur läser jag programplanen i studiehandboken?

 • Du kan bara titta på din aktuella termin i ”årets” studiehandbok.
 • Exempel: Om du började 2013 så kan du bara titta på termin 1 i studiehandboken för 2013. Du tittar sedan på termin 2 och 3 i studiehandboken för 2014, termin 4 och 5 i studiehandboken för 2015, termin 6 och 7 i studiehandboken 2016, termin 8 och 9 i studiehandboken 2017.
 • Du måste titta i listan “termin 1-6”, i listan för din tekniska inriktning och i listan för din masterprofil (årskull 2010 och senare).

Var hittar jag mer specifik information om kursinnehåll? Förkunskapskrav, examinator, studierektor, block osv...

I kursplanen i studiehandboken.

Vad är utbildningsplan för något?

Utbildningsplanen är där den mesta informationen om utbildningen ni går finns: examenskrav, programmets syfte och mål, ev. uppflyttningsregler, ev. profilinformation och huvudområden osv.

Vad är programplan för något?

Programplanen är kanske det som används mest i studiehandboken. Där finns alla kurser med kursplaner som ingår i programmet, ni ser vad som är obligatoriskt och valbart och frivilligt, vilka tekniska inriktningar och masterprofiler det finns.


Måste jag avanmäla mig på en tenta jag inte ska gå på?

Ja, det ska du alltid göra! Det kostar mycket pengar att studenter inte dyker upp på tentor man är anmäld till, som annars skulle kunna gå till den där kursen du tyckte var så rolig.

Hur vet jag när en tenta kommer att gå?

Principer för när en tenta ska gå hittar du här: http://www.lith.liu.se/sh/tenta.html

Jag har glömt anmäla mig till tentorna - hur gör jag?

Du får gå till tentan och vänta i 30 minuter och hoppas du får en plats.

När är tentaperioderna? / När börjar terminen?

http://www.lith.liu.se/for-studenter/terminstider?l=sv


Hur kan jag få ett studieintyg/kursintyg?

Vanliga studieintyg kan du själv ta ut i Studentportalen (så småningom Lisam), men du kan också få hjälp med detta av Centrala Studerandeexpeditionen i Zenit: http://www.student.liu.se/studexp?l=sv.

Hur kan jag få ett intyg på att jag kan engelska om jag ska åka på avtal via LiU?

Ni som åker på utlandsstudier på avtal kan få intyg på att ni kan engelska av LiTH International, outgoing@lith.liu.se.

Hur kan jag få ett intyg på att jag kan engelska om jag ska åka som freemover?

Utbildningsledaren hjälper dig med det.

Vilka intyg kan studievägledaren hjälpa till med?

Studievägledaren kan hjälpa till med intyg som inte går att få ut automatiskt från Studentportalen/Ladok. Det kan till exempel handla om intyg om att ni har studieuppehåll eller gjort avbrott på programmet om centrala studerandeexpeditionen inte har möjlighet att hjälpa till med det.

Hur kan jag få ett registreringsintyg?

Det hjälper dig Centrala Studerandeexpeditionen i Zenit med: http://www.student.liu.se/studexp?l=sv.


Var anmäler jag studieuppehåll?

Studieuppehåll anmäls av studenten själv i Studentportalen (så småningom Lisam) för en eller två terminer. Du får ingen bekräftelse mer än att det står i Studentportalen att du har studieuppehåll. Om du vill ha längre studieuppehåll än två terminer måste du vända dig till studievägledaren.

Kan jag tentera gamla kurser när jag har studieuppehåll?

Ja, du får tentera gamla kurser under ett studieuppehåll, men se då till att vara omregistrerad dels på programmet, dels på kursen/kurserna det gäller – annars kan inte resultatet rapporteras in.

Kan jag läsa/tentera nya kurser när jag har studieuppehåll?

Nej, det får du inte.

Hur länge kan jag ha studieuppehåll?

Så länge du önskar. De första två terminerna kan du själv anmäla att du har studieuppehåll i Studentportalen (så småningom Lisam), sedan måste du vända dig till studievägledaren.


Var ansöker jag om examen?

Det gör du i Studentportalen (så småningom Lisam) under “service”.

Vem ska jag vända mig till med examensfrågor?

Handlar det om frågor om din ansökan om examen, till exempel om hur du ansöker och hur lång tid det tar är det i första hand examensenheten: http://www.student.liu.se/examen?l=sv.

Studievägledaren kan svara på frågor om vilka krav som finns för examen och om det gäller ex. att räkna in en kurs i examen så är det också studievägledaren du vänder dig till.

Under utbildningen är det ditt eget ansvar att se till att du i slutet av programmet uppfyller kraven för examen. Vill du kontrollera att du uppfyller kraven för examen eller se hur vad som är kvar till examen kan du själv göra det genom att titta i utbildningsplanen och programplanen i studiehandboken (för hur du ska läsa - se stycket om studiehandboken). Det finns ingen genväg för att kontrollera kraven utan det är det enda sättet, även för personal inom universitetet. Eftersom det är så pass tidskrävande har inte studievägledaren någon möjlighet att göra examenskontroller för att se att du har valt rätt kurser. Viss hjälp finns dock, studievägledningen kan tillhandahålla en ”examenskontrollör” för obligatoriska kurser (grundkurser och teknisk inriktning).

Var hittar jag examenskraven?

I utbildningsplanen i studiehandboken (längst ner):
För I: http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6CIII


För Ii: http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6CIEI

OBS! För vissa tekniska inriktningar och masterprofiler så finns ett krav på att välja en eller flera kurser markerade med o/v i programplanen – vilka det är och hur många kurser det gäller hittar du också i utbildningsplanen, fast längre upp på sidan jämfört med examenskraven.

Varför står det o/v på vissa kurser i programplanen?

För vissa tekniska inriktningar och masterprofiler så finns ett krav på att välja en eller flera kurser markerade med o/v i programplanen – vilka det är och hur många kurser det gäller hittar du också i utbildningsplanen, fast längre upp på sidan jämfört med examenskraven.

Vad kommer det att stå i mitt examensbevis?

 • Examensbenämningen: civilingenjörsexamen, Industriell ekonomi (internationell) som översätts Master of Science in Industrial Engineering and Management eftersom begreppet civilingenjör inte har någon direkt översättning på engelska
 • Teknisk inriktning
 • Masterprofil för de som tillhör årskull 2010 och senare
 • Betygssnitt står inte
 • De kurser du väljer att ha med. Du kan alltså välja bort en viss (valbar) kurs du inte vill ha med - dock måste alla kurser som krävs för att du ska uppfylla examenskraven finnas med.
 • Utlandsstudier står med som en klumpsumma på hur mycket som du har fått tillgodoräkna dig och var du har läst. Kurserna specificeras inte utan för att visa upp exakta kurser får du visa ditt transcript från dina utlandsstudier.
 • Du får även en teknologie masterexamen i ditt huvudområde, den examen är på ett separat dokument. Även denna heter på engelska Master of Science in Industrial Engineering and Management (om ekonomisk master) alternativt Computer Science/Electrical Engineering/Energy and Environmental Engineeing/Mechanical Engineering

Vad är ett huvudområde?

Många blandar ihop teknisk inriktning/masterprofil och huvudområde. En teknisk inriktning är ett begrepp som programledningen har bestämt ska ingå på I-programmet och i studiehandboken finns ett visst antal kurser i listan för respektive teknisk inriktning. Det är alltså kurserna i denna lista som ingår i den tekniska inriktningen (kom dock ihåg att bara titta på den termin som gäller för dig). När man sedan går in i respektive kursplan står det ett huvudområde - detta har inget att göra med huruvida kursen tillhör den tekniska inriktningen.

Masterprofilerna är även de beslutade av programledningen och är inga huvudområden. Alla ekonomiska masterprofiler går under huvudområdet industriell ekonomi. Ni får således en masterexamen i industriell ekonomi om ni har en ekonomisk masterprofil.

Både tekniska inriktningen och masterprofilen nämns dock i civilingenjörsexamen (masterprofilen endast för antagna 2010 och senare). Masterexamen får ni på ett separat dokument.


Kan jag byta program?

Ja, ibland finns möjlighet att ansöka till "senare-del-av-program", tidigast till termin 3. Du måste vara behörig dels till programmet, dels till den specifika termin du söker till och det måste finnas en plats på programmet. Regelverket för byte till en senare termin i en civilingenjörsutbildning hittar du här: http://www.lith.liu.se/studievagledning/senare-del-av-program?l=sv. Du söker om antagning till senare del av program via www.antagning.se

Står det på examensbeviset att jag bytt program

Nej.

Jag går Ii och har inte fått 30 hp tillgodoräknade på språket från mitt utlandsår - vad gör jag?

Antingen åker du ut igen för att komma upp i 30 hp tillgodoräknade kurser på språket, gör exjobb utomlands inom det aktuella språkområdet eller så ansöker du om att byta du över till vanliga I-programmet. Ansökan görs till din studievägledare i termin 9.

Jag går Ii och klarar inte mina språkkurser - vad gör jag?

För att få ut en Ii-examen behöver du ha klarat alla dina obligatoriska språkkurser, annars får du ansöka om att byta över till vanliga I-programmet. Ansökan görs till din studievägledare i termin 9.

Hur byter jag över till vanliga I?

Du ansöker om att byta program via din studievägledare i termin 9. Du ansvarar själv för att ha följt vanliga I-programmets programplan.


Vilka uppflyttningskrav finns det till termin 6?

Det finns inga uppflyttningskrav till termin 6, men se särskilda krav för påbörjande av kandidatprojekt.

Vilka uppflyttningskrav finns det till termin 7?

För att flyttas upp till termin 7 inom ett civilingenjörsprogram krävs vid terminsstart kurser om minst 150 hp inom programmets första 6 terminer: http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6CIII

Tentorna i augusti räknas med, men du måste höra av dig till studievägledaren för uppflyttning eftersom du inte kommer med i den automatiska uppflyttningen.

Vad gör jag om jag inte uppfyller uppflyttningskraven?

Om du inte uppfyller uppflyttningskraven kommer du inte kommer åt kurserna du anmälde dig till tidigare termin. Du måste då boka en tid med studievägledaren för diskutera dina studier och för att göra en studieplanering för kommande termin (individuell studieplan). Syftet med uppflyttningskraven är att stanna upp och inte läsa nya kurser utan att först vara säker på grunderna i programmet. Därför planeras i första hand restkurser in.


Jag har läst en kurs på LiU som inte finns i I-programmets kursplan, får jag räkna med den i min examen?

När du läser på masternivå kan du läsa avancerade kurser från våra andra civilingenjörsprogram här på LiU. Dessa räknas inte in i din examen per automatik. När du har läst en kurs kan du ansöka hos din studievägledare om att få räkna med den i din examen. Detta förutsatt att kursen är relevant för din utbildning och inte överlappar med annat som du har läst/kommer att läsa. Vi gör inga förhandsbedömningar, utan du läser en kurs av eget intresse och ansöker i efterhand om du vill ha med den i din examen.

Jag har läst en kurs på ett annat universitet i Sverige, får jag räkna med den i min examen?

Om du har läst en kurs på ett annat universitet kan du ansöka om att få räkna med den i din examen antingen för att ersätta en kurs på I-programmet eller som valbar kurs. Valbara kurser får naturligtvis inte överlappa med kurser som du redan läst/ska läsa och ska vara relevanta för utbildningen. Studievägledningen tillhandahåller en blankett för detta som du fyller i för att ansöka om tillgodoräkning, se http://www.lith.liu.se/presentation/namnder/il/programsidor-il/i/tillgodorakning-av-kurser?l=sv. Vi gör inga förhandsbedömningar, utan du läser en kurs av eget intresse och ansöker i efterhand om du vill ha med den i din examen.


Vilka är kraven för att få åka utomlands på avtal via LiU?

Regler för utlandsstudier hittar du här (observera att I och Ii har olika regelverk): http://www.student.liu.se/ut/lith/fore/behorighet?l=sv

Vilka omräkningskvoter gäller?

http://www.lith.liu.se/presentation/namnder/il/programsidor-il/i/utlandsstudier-il/kvoter?l=sv.

Vilka kurser har tidigare tillgodoräknats?

http://www.lith.liu.se/presentation/namnder/il/programsidor-il/i/utlandsstudier-il/lander?l=sv.

Som Ii-are måste jag kunna tillgodoräkna 30 hp inom teknisk inriktning på mitt språk?

Nej det behöver inte vara kurser inom din tekniska inriktning, totalt ska minst 30 hp kunna tillgodoräknas i utbildningen på språket (ej språkkurser).

Jag har läst/vill läsa en kurs som inte finns på I-programmet - innebär det att jag inte kommer få tillgodoräkna den?

Nej, även kurser som inte finns på I-programmet kan tillgodoräknas efter bedömning av utbildningsledaren som vanligt. Poängen får du helt enkelt som valbara i utbildningen, även om kursen inte ersätter en specifik kurs.

Hur fungerar det med tillgodoräkning från utlandsstudier?

Utbildningsledaren hjälper dig med detta, men läs först mer här:
http://www.lith.liu.se/presentation/namnder/il/programsidor-il/i/utlandsstudier-il/tillgodorakning?l=sv.

Jag ska åka utomlands som freemover - hur gör jag med studieuppehåll och registrering?

Obs! Viktigt att ni gör det i denna ordning!
1. Du anmäler studieuppehåll i Studentportalen (så småningom Lisam)
2. Du omregistrerar dig på programmet på föregående termin för att komma med i viktiga mailutskick och för att kunna göra kursanmälan 1-10 oktober/1-10 april terminen innan, inför att du ska komma tillbaka till LiU och studera.

Jag ska åka utomlands som freemover - hur gör jag med kursanmälan?

 • Freemovers som är ute bara höstterminen = 1-10 oktober till vårterminens kurser i Studentportalen (så småningom Lisam)
 • Freemovers som är ute bara vårterminen = 1-10 april till höstterminens kurser i Studentportalen (så småningom Lisam)
 • Freemovers som är ute både höstterminen och vårterminen = 1-10 april till höstterminens kurser via mail till studievägledaren. Uppge personuppgifter, kurskod, kursnamn, nivå på kurs, period, antal hp. Max 38 hp totalt.

Jag ska åka utomlands som freemover - hur funkar det med uppflyttning?

 • Du måste göra din kursanmälan enligt ovan för att kunna bli uppflyttad
 • Kravet är 150 hp avslutade kurser från termin 1-6 för att bli uppflyttad till termin 7
 • För att bli uppflyttad till termin 7: Skicka betyg från utlandsstudier via mail till studievägledare så snart du fått dem (helst innan juni)

Jag ska åka utomlands på avtal - hur gör jag med registrering och kursanmälan?

När terminen börjar så går du in i Studentportalen (så småningom Lisam) och registrerar dig. Är du ute i två terminer så måste du göra det i början av varje termin som vanligt. Kursanmälan gör du som vanligt i Studentportalen (så småningom Lisam) 1-10 oktober/1-10 april terminen innan, inför att du ska komma tillbaka till LiU och studera.

Jag ska åka utomlands på avtal - hur funkar det med uppflyttning?

Så länge du gör din kursanmälan i Studentportalen (så småningom Lisam) 1-10 oktober/1-10 april inför nästkommande termin som du ska studera vid LiU så blir du uppflyttad automatiskt, även till termin 7!

Vad finns det för stipendier?

Läs mer här: http://www.lith.liu.se/presentation/namnder/il/programsidor-il/i/utlandsstudier-il/stipendier?l=sv

Vad gör utbildningsledaren och vad gör studievägledaren vad gäller utlandsstudier?

Utbildningsledaren:

 • Går igenom och godkänner din på förhand gjorda studieplan för utlandsvistelsen
 • Svarar på frågor om byte av kurser under utlandsvistelsen
 • Tillgodoräkning av utlandsstudier

Studievägledaren:

 • Svarar på frågor om behörighet, uppflyttning, kursanmälan inför att man ska komma tillbaka till LiU, studieuppehåll.

Vilka krav finns för att kunna skriva kandidatarbete?

Du måste senast 3 veckor in i läsperiod 2 ht höstterminen före kandidatprojektet skall utföras ha minst 90 hp från kurser termin 1-4 (ej frivilliga kurser) samt avslutade och godkända spärrkurser. Anmälan till kandidatkursen görs via särskilt webbformulär (alltså inte i studentportalen).

Måste Ii göra ett kandidatarbete?

Nej, Ii måste inte göra ett kandidatarbete i nuläget enligt beslut från LiTH:s styrelse. Alla obligatoriska kurser hittar du i studiehandboken. Kom ihåg att titta i rätt studiehandbok - antogs du ex. 2014 ser du din termin 6 i studiehandboken 2017.

Finns det några spärrkurser för att få påbörja kandidatarbetet?

Ja, vilka kurser som är spärrkurser anges i kandidatarbetets kursplan som du hittar i studiehandboken.

Vad får jag för kandidatexamen?

Du får en Teknologie kandidatexamen i teknik/Bachelor of Science in Engineering. Du får inte ut din kandidatexamen automatiskt, utan måste ansöka om examen i Studentportalen (så småningom Lisam) under “service”.


Jag har hört att kursen X inte får räknas med i examen - vad gäller? / Vilka kurser får räknas med i examen?

Alla kurserna som finns med i programplanen för Industriell ekonomi markerade som ”o” obligatoriska kurser och “v” för valbar får räknas med. Kurser markerade som “f” för frivillig får inte räknas med. Kurser från ex. andra tekniska inriktningar får alltså också läsas och räknas med i examen, för att fylla ut det valbara utrymmet.

Får LiU betalt per utexaminerad student?

Nej, det får vi inte - men vi vill gärna att ni tar er examen.

Jag har hört att man alltid får dispens för en kurs från termin 1-6 för att få påbörja exjobb...

Det stämmer inte. Programnämndens verkställande avdelning (VA) gör en individuell bedömning från fall till fall och tittar på om det finns särskilda skäl. Man får alltså inte per automatik dispens för en kurs.

Finns det en regel som säger att examinator måste ge en extrainsatt tenta om det är det sista man har kvar till exjobb eller examen?

Nej, det är helt upp till examinator.

Står betygssnitt i examensbeviset?

Nej, det gör det inte!

Måste jag klara utbildningen på 5 år?

Nej, det måste du inte. Det går bra att omregistrera sig på programmet och kurser för att ta extra terminer för att ta ikapp kurser man inte klarat.

Jag har hört att jag bara har 6 år på mig att klara utbildningen eftersom jag bara kan få studiemedel i 6 år av CSN - stämmer det?

Nej, det stämmer inte. CSN:s maxgräns på 6 års studiemedel har inget med utbildningen att göra. Du kan ta längre tid på dig, men då utan studiemedel om du använt upp dina 6 års studiemedel.

Jag har hört att jag bara får ta studieuppehåll max 1 år - stämmer det?

Nej, det stämmer inte. Du kan själv anmäla studieuppehåll i Studentportalen för två terminer, men sedan måste du vända dig till studievägledaren om du vill ha längre studieuppehåll.


Jag skrev tentan, men missade att göra labbarna - vad gör jag då?

Du gör labbarna nästa gång de ges och omregistrerar dig på kursen i Studentportalen (så småningom Lisam). Du måste vara omregistrerad på kursen för att kunna få resultatet på labbarna inrapporterade i Ladok.

Jag har inte klarat en kurs och vill läsa den igen - vad gör jag?

Du planerar in kursen i ditt schema nästa gång kursen ges och omregistrerar dig på kursen i Studentportalen (så småningom Lisam).

Jag vill läsa mer än 38 hp på en termin

Du kan bara anmäla dig till 38 hp i Studentportalen (så småningom Lisam). Kurser utöver detta får du komplettera med i terminsstart genom att följa instruktionerna här: http://www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. Personalen som hanterar kurskompletteringarna som kommer in bedömer om du får läsa mer än 38 hp.

Hur vet jag vad en kurs innehåller?

 • Läs i kursplanen i studiehandboken
 • Läs om kurserna i utvärderingarna på I-portalen
 • Fråga kursansvarig

Vilka internship kan jag söka?

Internships har inget med LiU att göra. Det får du ordna med på egen hand. Internships kan annonseras på http://careergate.liu.se/sv/.

Får jag räkna med praktik i examen?

Nej, det får du inte. Den enda kursen praktik skulle kunna kopplas till är TPTE06, men den är frivillig (“f”) i programplanen, dvs. får inte räknas med i examen. Däremot är praktikkursen CSN-grundande.

Var hittar jag LiTH:s blankettsida?

http://www.lith.liu.se/blanketter/

Programlänkar

Programnämnden

I-sektionen

 

Programinformation

Programplan

Utbildningsplan

studieinformation

Studiehandboken

Terminstider

Studievägledning

Blanketter

Utlandsstudier

Student liu

Examensarbete


Sidansvarig: karin.karltorp@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 09 16:08:30 CEST 2017