Göm menyn

Ledamöter 2015-2017, IL-nämnden

Ordinarie ledamot

Personlig suppleant

Företräder

Mathias Henningsson, ordförande, IEI Nicolette Lakemond, IEI verksamheten
Stefan Engevall, vice ordförande, ITN Clas Rydergren, ITN verksamheten
Erik Sundin, IEI Joakim Wren, IEI verksamheten
Magnus Herberthson, MAI Martin Singull, MAI verksamheten
Daniel Kindström, vice ordförande, IEI Uno Wennergren, IFM verksamheten
Kristian Sandahl, IDA Jan Åslund, ISY verksamheten
Svante Stadler, Ericsson AB Vakant yrkeslivet
Bengt Savén, SAAB Aeronautics Mikael Öberg, Toyota Material Handling Europe yrkeslivet
Evelina Holgersson, Trafikverket Anna-Karin Salmi, Trafikverket yrkeslivet
Jakob Steneteg, LinTek Robin Lidekrans , SnOrdf EAA studerande
Johan Hammers, SnOrdf I Malin Thunholm, Utbildnings- och arbetsmiljöansvarig I studerande
Anna Hillberg, SnOrdf Logistik sektionen Isak Leek, vSnOrdf Logistik sektionen studerande
 

 

 

Adjungerad (ht 2017):
Filip Bergenholm, vSnOrdf I

studerande
     

 

Kontakt

Utbildningsledare
Karin Karltorp
karin.karltorp@liu.se

Nämndordförande
Mathias Henningsson
mathias.henningsson@liu.se

Nämndsamordnare
Anna-Maria Josefsson
anna-maria.josefsson@liu.se

Studievägledare
Lena Wallman och Susann Årnfelt (I, Ii, IND)

Marie Carlsson
(KTS, SL, FTL, TSL)

studievagledare.il@liu.se

 

Programsidor För studenter

I
Ii
KTS
FTL
SL

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 28 11:13:03 CEST 2017