Göm menyn

Vad skall Yi 3 läsa utomlands?

 

När du åker utomlands och skall välja vilka kurser du skall läsa måste du tänka på att

 • du skall ersätta Linköpingskurser ur åk 3 Yi med lämpliga kurser på det universitet du kommer till men
 • om du missat kurser från åk 1 eller åk 2 måste du tänka på att du väljer kurser där du har förkunskaper till de kurser du önskar läsa

Den individuella studieplanen för åk 3 kan vara olika beroende på hur långt man hunnit i studierna eller hur det ser ut på det mottagande universitet. Vid vissa universitet följer man i huvudsak en årskurs i ett program, vid andra kan man välja mer fritt. Universiteten har ofta uppdelat i områden som till exempel

 • Electrical Engineering eller
 • Physics eller
 • Mathematics eller
 • ....

Kurserna är klassade i olika nivåer:

 • Kurser på grundläggande nivå (bachelor): undergraduate
 • Kurser på avancerad nivå (master): graduate

De kurser du ska läsa i åk 3 är:

 • Statistisk teori  och Sannolikhetslära (eller en kurs i statistik och sannolikhetslära)
 • Programmering grk (hemma Programmering och datastrukturer)
  kursen behöver inte nödvändigtvis vara samma som Programmering och datastrukturer utan kan ersättas med en grundkurs i programmering, gärna C++
   
 • Modern fysik I 
  Det kan vara svårt att hitta en heltäckande kurs. Ska man läsa fysikprofil hemma så kan det vara lämpligt att välja en större kurs
   
 • Signaler och system (tidskontinuerlig och tidsdiskret signal och systemanalys)
   
 • Reglerteknik
   
 • Termodynamik och statistisk mekanik
  Läser man i ett elektronikprogram så kanske tonvikten på kursen ligger i termodynamik och för fysikprogram tillkommer statistisk mekanik. Hemma ligger tonvikten på statistisk mekanik. 

 

Du kan även läsa MTS-kurser, kurser inom entreprenörskap och kurser i industriell ekonomi.

Läs mer i examenskraven i studiehandboken

När du blivit nominerad till ett universitet tittar du lite noggrannare på det mottagande universitetets kursutbud. Din individuella studieplan ska sedan godkännas av din utbildningsledare Torun Berlind som godkänner dina kursval.

 


Sidansvarig: helena.rosander.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Dec 07 14:51:12 CET 2017