Göm menyn

Sammanträdestider, kallelser och protokoll

Sammanträdestider 2018

2018-04-12 kl 13.15–17 i Linköping

2018-06-07 kl 13.15–17 i Linköping

2018-09-20 kl 13.15–17 i Norrköping

2018-11-08–2018-11-09 internat, lunch-till-lunch

 

Kallelser och protokoll

Från och med 2016 publiceras inga VA-protokoll på nätet.

Protokoll finns tillgängliga i universitetets arkiv.

Kallelser och protokoll för nämndsammanträdena finns i vänsterspalten under rubriken Kallelser och protokoll (nämnd).

Kontakt

Utbildningsledare

Torun  Berlind
torun.berlind@liu.se

Nämndordförande
Håkan Örman
hakan.orman@liu.se

Nämndsamordnare
Mia Göransson
mia.goransson@liu.se

Studievägledare
Elin Önstorp (Y, Yi)

Robert Nordman (ED)

Anna Klippinger (MED)

Lena-Lotta Kjellberg (EL, FyN, Mat MFYS, MMAT)

studievagledare.ef@liu.se

 

övriga kontakter

Profil- och påbyggnadsansvariga

 

Programsidor för studenter

Elektronik (högskoleingenjör)
Elektronikdesign
Fysik och nanovetenskap
Matematik
Medicinsk teknik
Teknisk fysik och elektroteknik 
Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: mia.maria.goransson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 29 13:54:04 CEST 2018