Göm menyn

Ledamotsförteckning mandatperioden 2018-2020

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder

Håkan Örman, IMT, ordf

 

verksamheten

Martin Enqvist, ISY, v ordf

 

verksamheten

Urban Forsberg, IFM, v ordf

Håkan Johansson, ISY

verksamheten

Petru Eles, IDA

Lars Alexandersson, MAI

verksamheten

Elina Rönnberg, MAI

Isak Engquist, ITN

verksamheten

Magnus Karlsson, ITN

Liselotte Ericsson, IEI

Oscar Gustafsson, ISY

Peter Münger, IFM

verksamheten

verksamheten

Jan Vestlund, SAAB          

Anders Daneryd, ABB

yrkeslivet

Per Bröms, Thin Film Electronics AB

Mattias Johannesson, SICK-IVP

yrkeslivet

Gunnar Bark, Ericsson

Johan Sjöberg, Sectra Imaging IT Solutions

yrkeslivet

Maja Andersson, LinTek

Emil Johansson, ED

studenterna

Sara Nilsson, Y

Kateryna Kotsurenko, Y

studenterna

Johan Byttner, Mat/FyN

Jonatan Gezelius, EL

studenterna

 

samt

Torun Berlind, utbildningsledare

Elin Önstorp, studievägledare

Lena-Lotta Kjellberg, studievägledare

Robert Nordman, studievägledare ED

Ann-Kristine Järrendahl, kommunikatör

 

 

Tom Campbell, ED, adjungerad student

Nils Hartvig, MED, adjungerad student

Mia Göransson, nämndsamordnare

 

 

Kontakt

Utbildningsledare

Torun  Berlind
torun.berlind@liu.se

Nämndordförande
Håkan Örman
hakan.orman@liu.se

Nämndsamordnare
Mia Göransson
mia.goransson@liu.se

Studievägledare
Elin Önstorp (Y, Yi)

Robert Nordman (ED)

Anna Klippinger (MED)

Lena-Lotta Kjellberg (EL, FyN, Mat MFYS, MMAT)

studievagledare.ef@liu.se

 

övriga kontakter

Profil- och påbyggnadsansvariga

 

Programsidor för studenter

Elektronik (högskoleingenjör)
Elektronikdesign
Fysik och nanovetenskap
Matematik
Medicinsk teknik
Teknisk fysik och elektroteknik 
Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: mia.maria.goransson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 29 13:54:04 CEST 2018