Göm menyn

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen, VA

I verkställande avdelningen arbetar nämndordförande Håkan Örman,  LinTek-representant Maja Andersson, utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Elin Önstorp, studievägledare Robert Nordman, nämndsamordnare Mia Göransson.

Programplanegrupper

Grupperna arbetar främst med detaljfrågor runt de olika utbildningsprogrammen.

PP1 (Y, Yi, MED, Mat, FyN)

Gruppen består av ordförande Håkan Örman, Martin Enqvist, Urban Forsberg, Lars Alexandersson, studentrepresentanterna Sara Nilsson Y, Katarina Kotsurenko Y, Johan Byttner Mat/FyN, Nils Hartvig MED, samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Elin Önstorp, nämndsamordnare Mia Göransson .

PP2 ED

Gruppen består av ordförande Ole Pedersen, Isak Engquist, Kjell Karsson, Magnus Karlsson, Adriana Serban, studentrepresentanterna Emil Johansson ED, Tom Campbell ED samt utbildningsledare Torun Berlind, studievägledare Robert Nordman, nämndsamordnare Mia Göransson.

PP3 DI/EL

Programplangruppen samarbetar med DM-nämnden. EF representeras av Håkan Örman, studentrepresentanten Jonatan Gezelius EL, utbildningsledare Torun Berlind och nämndsamordnare Mia Göransson.

 

Grupperna uppmuntras att vid behov adjungera ytterligare personer.

Kontakt

Utbildningsledare

Torun  Berlind
torun.berlind@liu.se

Nämndordförande
Håkan Örman
hakan.orman@liu.se

Nämndsamordnare
Maria Göransson
maria.goransson@liu.se

Studievägledare
Elin Önstorp (Y, Yi)

Robert Nordman (ED)

Anna Klippinger (MED)

Lena-Lotta Kjellberg (EL, FyN, Mat MFYS, MMAT)

studievagledare.ef@liu.se

 

övriga kontakter

Profil- och påbyggnadsansvariga

 

Programsidor för studenter

Elektronik (högskoleingenjör)
Elektronikdesign
Fysik och nanovetenskap
Matematik
Medicinsk teknik
Teknisk fysik och elektroteknik 
Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: mia.maria.goransson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 29 11:27:45 CEST 2018