Göm menyn

DM-nämnden ansvarar för

Grundutbildningar

Civilingenjörsprogram

 • Datateknik
 • Informationsteknologi
 • Medieteknik
 • Mjukvaruteknik

Högskoleingenjörsprogram

 • Datateknik

Kandidatprogram

 • Innovativ programmering
 • Grafisk design och kommunikation

Påbyggnadsutbildningar (mastersprogram)

 • Computer Science
 • Datavetenskap

Mer information om nämndens program finns på utbildningswebben

Program som ej har nyantagning

 • Medie- och kommunikationsteknik (högskoleingenjör)
 • Musikproducentprogrammet (kandidatexamen, högskolexeamen)
 • Communication and Interactivity (magister)
 • Datavetenskap (magister)
 • Advanced Computer Graphics (magister, master)
 • Datavetenskap (kandidat)
 • Computer Systems (master)
 • Software Engineering and Management (master)

Kontakt

Utbildningsledare DM-nämnden
Tea Nygren
tea.nygren@liu.se

Nämndordförande
Inger Erlander Klein
inger.erlander.klein@liu.se

Nämndsamordnare
Agne Virsilaite Maras
agne.virsilaite.maras@liu.se

Studievägledare
Siv Söderlund (D, IT, U)
Robert Nordman (GDK, IP)

Lena-Lotta Kjellberg (DI)
studievagledare.dm@liu.se

Fakultetskoordinator
Catharina Karlsson Foo
Catharina.karlsson.foo@liu.se
 

Programsidor för studenter

Datateknik (civilingenjör)
Datateknik (högskoleingenjör)
Datavetenskap
Grafisk design och kommunikation
Informationsteknologi
Innovativ programmering
Medieteknik
Mjukvaruteknik
Datavetenskap (master)
Computer Science (master)

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: agne.virsilaite.maras@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 22 14:13:10 CET 2018