Göm menyn

Remiss 2013

Arbetet med programplaner och kursplaner för 2013 pågår fortfarande. De största förändringarna sker på civilingenjörsprogrammen där kandidatarbeten ska vara implementerade Vt 2014 vilket har påverkat framför allt termin 5 2013.

För D är programplanerna till stor del klara men det återstår ändringar på termin 1 där de inledande programmeringskurserna och perspektivkursen görs om. Det ska även tillkomma en ny kurs om 1hp som ska fortsätta och ges även termin 2, 3, 4 och 5. Detta kommer att bli klart till mitten av juni. Notera även att den obligatoriska kursen TANA09 Numeriska beräkningar föreslås flyttas till termin 7.

För IT kommer ändringar att införas efter PPG-mötet den 11/6. Sannolikt kommer tre av kurserna från termin 6 att flyttas till termin 5. En ny kurs tillkomma termin 5 som ingår i kandidatarbetet. Projektterminen flyttas från termin 5 till termin 6 och blir del av kandidatarbetet. Således kommer ingen projekttermin ges under 2013.

För MT:s del finns ett förslag som dock ännu inte har implementerats i studiehandboken för 2013 då vissa samordningsfrågor med KTS och ED först måste lösas.

Då nämnden har föreslagit att C läggs ner kommer termin 1 att tas bort ur studiehandboken för 2013 så fort fakultetsstyrelsen ev. bifaller förslaget.

Då nämnden har föreslagit att COS läggs ner kommer termin 1 att tas bort ur studiehandboken för 2013 så fort fakultetsstyrelsen ev. bifaller förslaget.

Första terminen på ett nytt Civilingenjörsprogram kommer att läggas in så fort nämnden har fått bifall för detta från fakultetsstyrelse och rektor.

 

Svar på inkomna förslag till nämnden:

 Program: Kurs: Inst-förslag: Nämndens yttrande: 
 IT TFYA49 Elektromagentism Ny kurs pga införande av matematik för IT Beviljas, se SH-remiss för 2013 
 D och IT TBME08 Biomedicinsk modellering Kursen  ska ingå i Med-profilen för D och IT Beviljas, se SH-remiss för 2013 
 CS och DAV TBMI01 Medicinskt beslutsstöd Kursen bör ingå i CS och DAV Beviljas, se SH-remiss för 2013 
 D m fl TBMI03 Medicinska informationsmodeller Kursen bör ingå i D, IT, DAV, CS Beviljas, se SH-remiss för 2013 
 MT TNM025 Bilddatabaser Ändring av kursen inkl namnbyte Behandlas vid nästa MT-ppg 
 MT TNM055 Databaser Ändrad examination Beviljas, se SH-remiss för 2013 
 MT TNMxx1 Tillämpad visualisering och . . . Ny kurs för MT Behandlas vid nästa MT-ppg 

 


Sidansvarig: mia.maria.goransson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri May 25 16:19:25 CEST 2012