Göm menyn

Civilingenjör i Mjukvaruteknik

Information för dig som läser U-programmet

Mjukvara, datorprogram, är kärnan i närapå all teknik i såväl vardagen som i arbetslivet. Nästan alla civilingenjörer kommer att arbeta med mjukvara i någon form. Som civilingenjör i mjukvaruteknik är du bäst på det. För mer information se programbeskrivningen.

På dessa sidor har vi samlat information om civilingenjörsprogrammet mjukvaruteknik. Informationen är främst för nuvarande studenter samt programmets lärare. För dig som är intresserad av att söka till programmet finns mer information på utbildningswebbens sidor om civilingenjör i mjukvaruteknik.

Som U-student tillhör du Datateknologsektionen. Sektionen sköter bl.a.
studiebevakning och arrangererar sociala aktiviteter. För mer information se sektionens hemsida.

Första terminen

Den första terminen lär du dig grunderna i datavetenskap, diskret matematik och
programmering i Python. Du gör bland annat ett projekt tillsammans med 1-2 andra
studenter där ni gör ett lite större program för att t.ex. få en robot att spela fotboll eller
skapa en kartbaserad webbapplikation. Terminen består av sex kurser. Tillsammans ger
de en introduktion till både de teoretiska och praktiska grunderna för mjukvaruteknik.
För mer information om kurserna se studiehandboken.

Allmänt goda möjligheter till utlandsstudier

Det finns väldigt goda möjligheter till utlandsstudier för studenter på D-, IT- och U-programmen. Under de två senaste läsåren har studenter från D- och IT-programmet studerat vid:

  • Stanford University, Palo Alto, USA
  • École Polytechnique, Montreal, Kanada
  • Technische Universität Berlin, Tyskland
  • ETH, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, Schweiz
  • Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spanien
  • University of Limerick, Irland
  • National University of Singapore
  • Coventry University, UK
  • Harbin Institute of Technology, Harbin, Kina

Möjliga lärosäten är dock mycket större än så tack vare LiTH:s många utbytesavtal. Den rekommenderade tiden att förlägga en utlandstermin eller ett helt läsår är under åk4.

För att bli nominerad till något av våra avtalsuniversitet krävs dock att man har god studieförmåga och till vissa lärosäten som t ex Stanford är konkurrensen mycket hård om platserna varför även mycket gott snittbetyg krävs. För mer information om regelverk för utlandsstudier se LiTH:s allmänna information om detta.

 

Tillgodoräknande vid utlandsstudier


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jul 10 11:27:18 CEST 2018