Göm menyn

 

Tillgodoräknanden vid utlandsstudier - GDK

Tillgodoräknande görs i samråd med utbildningsledare. När du har tillgång till betyg och när du skickat in blanketterna enligt nedan beställer du tid hos Tea Nygren som är din utbildningsledare. Tea finns på Tekniska fakultetskansliet, TFK,

-på bottenplan i rum 33:225 i D-huset, Campus Valla eller

-på plan 6 nära studievägledningen i Täppan, Campus Norrköping.

Tillgodoräknandet görs endast i undantagsfall enbart genom epostkontakt.

För att underlätta tillgodoräknanden och möjliggöra en snabb hantering ska du ansöka om tillgodoräknande hos utbildningsledaren enligt nedanstående:

  1. Om ditt betyg inte anger kurserna i ECTS (t.ex. vid studier utanför Europa) och vi inte redan vid planeringen av studierna kommit fram till vad kvoten är så ska du kunna hänvisa till webbsida eller officiellt dokument där det framgår vilket betygs- och poängsystem som gäller. Det måste t.ex. framgå hur många ”lokala Credits” som motsvarar ett års heltidsstudier.
  2. Om möjligt bör du kontrollera ditt betyg innan du lämnar universitetet. Det är ibland mycket svårt att få rättelser på distans. Det kan också ta lång tid att få betyget hemskickat. Med hänvisning till detta är det därmed bra om du har möjlighet att få med dig ditt betyg hem direkt.
  3. Grundregeln är att du ska kunna visa upp originalbetyg, i undantagsfall kan vidimerade kopior godtas. Observera att betyg där det bara står ”Deltagit” inte godtas. Det måste framgå att man är godkänd i examination (som på sedvanligt sätt inte bara behöver vara tentamina, det kan också vara laborationskurs, inlämningsuppgifter etc.).
  4. Beskriv dina kurser innehållsmässigt (ifylles på blankett i PDF, se nedan).

Notera att din redogörelse av kurserna (men med dina personuppgifter borttagna) kommer att användas för att förbättra informationen för andra studenter som planerar att resa ut.

Öppna blanketten genom att klicka på länken nedan och fyll i. Spara ned en kopia av blanketten.

För MacBook kan ibland dokumentet se tomt ut när du sparat, det är bara texten som är vit. Markera text och byt till svart.

Skicka de ifyllda blanketterna till tillgodorakning@lith.liu.se . Skriv ditt programnamn samt för och efternamn som ämne.

När du skickat blanketterna, beställ tid hos Tea Nygren som är din utbildningsledare.

 


Sidansvarig: tommie.nystrom@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 04 13:10:24 CEST 2017