Göm menyn

Särskilda avtal för GDK

GDK-avtalen kan bara studenter från GDK åka på. På samma sätt kan det vara med en del andra avtal, exempelvis finns det avtal som bara I-studenter kan åka på. Sedan finns det generella avtal för fakulteterna som studenter från respektive fakultet kan åka på. Vad gäller TFK är våra avtal i allmänhet ingångna med tekniska fakulteter eller Schools of Ingeneering och tyvärr är det inte alltid så att de har bra kurser för GDK, därav våra specialavtal. Ibland har vi tur och motsvarande program som GDK ligger under en teknisk fakultet och då är det lätt att söka på det avtalet. Avtalen för Filfak ser oftast också ut så, att de är riktade mot särskilda program.
Det finns en chans att utnyttja andras avtal om det finns lediga platser dock. Då skall ni diskutera saken med  Anna Anderson som är Internationell koordinator på TFK och Tea Nygren som är utbildningsledare i vår nämnd och den som sedan också prövar och godkänner att de kurser ni läst utomlands kan ersätta kurser på programmet.

Att tänka på vid ansökan

Det som är avgörande när det gäller språkkunskaper är kraven som ställs av universitetet ni söker till. Ni bör  själva gå in på respektive universitetet och kontrollera vad som krävs! När det gäller intresseanmälan till ett icke-engelskspråkigt land bör ni bifoga ett intyg från gymnasiet som styrker era språkkunskaper. Om ni har språket som modersmål behöver ni bara skriva det i er ansökan och ni behöver inte styrka det på samma sätt som om ni har fått kunskapen via gymnasiet (dock kan universitetet i fråga kräva något annat). När det gäller intresseanmälan ska den fyllas i via hemsidan, skrivas ut och de bilagor som efterfrågas ska bifogas. Detta ska sedan skickas till den adress som anges i intresseanmälan.

Avtalsuniversitet

Det finns även möjlighet att söka på LiTH:s övriga avtal, då i konkurrens med övriga programstudenter.


Sidansvarig: tommie.nystrom@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 04 13:10:24 CEST 2017