Göm menyn

Handledning vid ITN - VT 2017

För dig som ska göra examensarbetet vid ITN arrangeras seminarier, med grupphandledning (utöver individuell handledning).

Handledarfördelning

Seminariegrupp 1 - examinator Jonas Löwgren

Respondent Handledare Opponent Framläggning
Danielsson Melinda Åsa Svensson Cecilia Sandhu 14:00
Gregersen Petra Tobias Trofast Melinda Danielsson 14:45
Hammerth Klara & Nilsson Angelstedt Elin Danwei Tran Luciani Beatrice Stenkula & Anna Strömberg 08:00
Hultgren Frida    Åsa Svensson Matilda Eklöf 08:45
Sandhu Cecilia Tommie Nyström Petra Gregersen 16:15
Eklöf Matilda Niklas Rönnberg Frida Hultgren 11:00
Stenkula Beatrice & Strömberg Anna Tomas Törnqvist Klara Hammerth & Elin Nilsson Angelstedt 10:15
Wernersson Stina &
Wigö Louise
Niklas Rönnberg Sarah Österhed & Cecilia Östlund 13:15
Österhed Sarah & Östlund Cecilia Niklas Rönnberg Stina Wernersson & Louise Wigö 15:30
Kernehed Emma Gary Svensson Sarah Nasretdin 09:30
Nasretdin Sarah Gary Svensson Emma Kernehed 11:45

Seminariegrupp 2 - examinator Niklas Rönnberg

Respondent Handledare Opponent Framläggning
Rocha Campuzano Katherine   Gary Svensson Nora Bohlin 13:15
Blückert Lisa   Tobias Trofast Olivia de Flon 14:00
Ingvarsson Tove &
Sandå Matilda
Tomas Törnqvist Sara Pärlefalk & Bianke Swart 08:00
Kämpe Alexander   Jonas Löwgren Emma Sjöö & Emil Svedin 08:45
Michel Linnea & Palmkvist Reidunn Jonas Löwgren Kämpe Alexander 09:30
Pärlefalk Sara &
Swart Bianke
  
Tobias Trofast Linnea Michel & Reidunn Palmkvist 10:15
Sjöö Emma &
Svedin Emil
Tomas Törnqvist Tove Ingvarsson & Matilda Sandå 11:00
de Flon Olivia   Jonas Löwgren Lisa Blückert 14:45
Bohlin Nora   Gary Svensson Elsa Jensen 15:30
Jensen Elsa Gary Svensson Katherine Rocha Campuzano 16:15

Seminariegrupp 3 - examinator Jonas Lundberg

Respondent Handledare Opponent Framläggning
Falck Camilla &
Gråd Hanna 
Danwei Tran Luciani Lisa Fridholm 10:15
Fridholm Lisa Jonas Löwgren Camilla Falck & Hanna Gråd 08:00
Håkansson Alexandra & Wiger Fengnell Elin Jonas Löwgren Daniel Jakobsson 08:45
Jakobsson Daniel   Niklas Rönnberg Alexandra Håkansson & Elin Wiger Fengnell 11:00
Schelvander Lovisa   Niklas Rönnberg Emma Karlsson & Samuel Öfverstedt 14:00
Andersson Annika & Björndahl Caroline Tobias Trofast

Lisa Lindqvist

09:30
Karlsson Emma & Öfverstedt Samuel Tomas Törnqvist Lovisa Schelvander 15:30
Källqvist Susanna   Tomas Törnqvist Linda Åkerman 13:15
Lupuianu Silvia & Lindström Ebba Jonas Löwgren Susanna Källqvist 14:45
Lindqvist Lisa   Gary Svensson Annika Andersson & Caroline Björndahl 11:45
Åkerman Linda Gary Svensson Silvia Lupuianu & Ebba Lindström 16:15

Kontaktuppgifter

Danwei Tran Luciani - mail
Gary Svensson - mail
Jonas Lundberg - mail
Jonas Löwgren - mail
Niklas Rönnberg - mail
Tobias Trofast - mail
Tomas Törnqvist - mail
Tommie Nyström - mail
Åsa Svensson - mail

Språkhandledning

Syftet med språkhandledningen är att exjobben ska ha så bra språklig kvalitet som möjligt, och att språket ska hållas så akademiskt som möjligt, men samtidigt vara läsvänligt med en tydlig röd tråd och inre logik i texten.

I samband med slutseminariet i mitten av maj, eller när ni skrivit ca 10-15 sidor av arbetet tar ni kontakt med språkhandledare.

Maria Thunborg - mail
Birgitte Saxtrup - mail
Victoria Pihlgren - mail

Handledarna läser/granskar och sen bokar de ett möte med er.

Handledarna läser inte slutversionen av arbetet. Ni måste alltså avsluta arbetet självständigt och boka in språkhandledningen klokt; förbereda frågor mm, för att få ut så mycket som möjligt av handledningen. Ni har bara en chans att nyttja den här resursen.

Språkhandledningen är bara för dig som gör ditt GDK-exjobb vid ITN, och som följer seminarieserien.

Övriga tips


Sidansvarig: tommie.nystrom@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 04 13:10:24 CEST 2017