Göm menyn

Informationsteknologiprogrammet

Information för dig som är IT-student

På dessa sidor har vi samlat information om civilingenjörsprogrammet informationsteknologi. Informationen är främst för nuvarande studenter samt programmets lärare. För dig som är intresserad av att söka till programmet finns information här. IT-programmet tillhör Datateknologsektionen. För att ta del av erfarenheter från färdigutbildade civilingenjörer från IT-programmet kan du läsa här.

 

Tillgodoräknande vid utlandsstudier

Möjlighet för D och IT -studenter att få en fransk mastersexamen.

UTC logo

Tack vare ett sk double-degree-avtal med Université de Technologie de Compiègne, UTC, finns nu möjlighet för D och IT -studenter att få en mastersexamen från detta lärosäte.

Läs mer: Dubbelexamen, Frankrike, Université de Technologie de Compiègne

Möjlighet för D, IT och U -studenter att få en kinesisk mastersexamen i Software Engineering

Harbin 2014

D, IT och U -studenter kan få en kinesisk mastersexamen från det inom IT-området högt ansedda Harbin Institute of Technology (HIT), School of Software.
Samarbetet innebär att man läser termin 7 med praktik och två kurser i Linköping och därefter fortsätter med en termin kurser i Harbin (undervisning på engelska) för att sedan återvända till LiU tillsammans med kinesiska studenter och läsa en termin kurser på LiU. Sista terminen gör man som vanligt ett examensarbete på företag, antingen i Kina eller i Sverige.

För att vara behörig för detta krävs att man efter termin 6 är helt klar med de 3 första åren på programmet och har avlagt kandidatexamen.

Läs mer: Double-degree, Kina, Harbin Insititute of Technology

Allmänt goda möjligheter till utlandsstudier

Det finns väldigt goda möjligheter till utlandsstudier för studenter på D-, IT- och U-programmen. Under de två senaste läsåren har studenter från D- och IT-programmet studerat vid:

  • Stanford University, Palo Alto, USA
  • École Polytechnique, Montreal, Kanada
  • Technische Universität Berlin, Tyskland
  • ETH, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, Schweiz
  • Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spanien
  • University of Limerick, Irland
  • National University of Singapore
  • Coventry University, UK
  • Harbin Institute of Technology, Harbin, Kina

Möjliga lärosäten är dock mycket större än så tack vare LiTH:s många utbytesavtal. Den rekommenderade tiden att förlägga en utlandstermin eller ett helt läsår är under åk4.

För att bli nominerad till något av våra avtalsuniversitet krävs dock att man har god studieförmåga och till vissa lärosäten som t ex Stanford är konkurrensen mycket hård om platserna varför även mycket gott snittbetyg krävs. För mer information om regelverk för utlandsstudier se LiTH:s allmänna information om detta.


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 04 13:10:24 CEST 2017