Göm menyn

Möjlighet för D och IT studenter att få en fransk masterexamen

UTC logoTack vare ett sk double-degree-avtal med Université de Technologie de Compiègne, UTC, finns nu möjlighet för D och IT -studenter att få en mastersexamen från detta lärosäte. Staden Compiègne ligger en timme nord-öst om Paris i Frankrike.

Mastersexamen

Mastersexamen vid UTC är inriktad mot inbyggda system i fordon mm och har titeln Interacting Complex Systems med specialiseringen "Autonoma System". Programmet innebär att man läser minst en termin vid UTC av kurserna listade nedan och gör ett mellan LiU och UTC gemensamt handlett examensarbete. Merparten av kurserna går på engelska. Vid LiU läser man kurser från vår masterprofil i datorsystem. Som resultat får man både en Civlingenjörsexamen och en fransk mastersexamen från UTC.

 

- SCI20 Advanced Data Analysis

- SCI21 Dependable System Design

- SCI22 Modeling and Propagation of Uncertainties

- SCI23 Optimization

- SCI30 Method and Modeling of 3D Motion Capture

- SCI31 Modeling Control and Observation o Dynamical Systems

- SCI32 Multi-Scale Structure Mechanical Behavior Relationship in Material Science

- TIS01 Foundation of Interconnection Networks

- TIS02 Advances in Statistical Machine Learning

- TIS03 Modeling and Optimization of Discrete Systems

- TIS04 Estimation for Robotic Navigation

- TIS05 Control of Autonomous Robots in Cooperation

- TIS06 Intelligent Interactive Systems

- TIS07 Algorithms and Protocols for the interconnection of Systems

 

Intresseanmälan till detta program skall göras på höstterminen i åk 4 i samband med ordinarie intresseanmälansperioden för utlandsstudier. Programmet har två platser och vid översökning kommer urval ske baserat på medelbetyg från termin 1-4. För att vara behörig måste det också finnas en rimlig chans att man är klar med termin 1-8 när termin 9 startar.

För mer information kontakta utbildningsledaren:

Utbildningsledare DM-nämnden
Tea Nygren
tea.nygren@liu.se


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jul 10 11:21:03 CEST 2018