Göm menyn

Information för dig som är D-student

På dessa sidor har vi samlat information om civilingenjörsprogrammet datateknik. Informationen ritkar sig främst till nuvarande studenter samt programmets lärare.

 

Allmänt goda möjligheter till utlandsstudier

Det finns väldigt goda möjligheter till utlandsstudier för studenter på D-, IT- och U-programmen.

Läs mer: Exempel på var tidigare studenter varit samt reseberättelser.

Möjlighet för D, IT och U -studenter att få en kinesisk mastersexamen i Software Engineering

Harbin 2014

D, IT och U -studenter kan få en kinesisk mastersexamen från det inom IT-området högt ansedda Harbin Institute of Technology (HIT), School of Software.
Samarbetet innebär att man läser termin 7 med praktik och två kurser i Linköping och därefter fortsätter med en termin kurser i Harbin (undervisning på engelska) för att sedan återvända till LiU tillsammans med kinesiska studenter och läsa en termin kurser på LiU. Sista terminen gör man som vanligt ett examensarbete på företag, antingen i Kina eller i Sverige.

För att vara behörig för detta krävs att man efter termin 6 är helt klar med de 3 första åren på programmet och har avlagt kandidatexamen.

Läs mer: Double-degree, Kina, Harbin Insititute of Technology

 

Tillgodoräknande vid utlandsstudier


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Aug 10 10:25:08 CEST 2018