Göm menyn

 

Tillgodoräknande vid utlandsstudier

Tillgodoräknande görs i samråd med utbildningsledare. När du har tillgång till betyg och när du skickat in blanketterna enligt nedan beställer du tid hos Tea Nygren. 

Tea finns på Tekniska fakultetskansliet, TFK,

-på bottenplan i rum 33:225 i D-huset, Campus Valla eller

-på plan 6 nära studievägledningen i Täppan, Campus Norrköping.

Tillgodoräknandet görs endast i undantagsfall enbart genom epostkontakt.

För att underlätta tillgodoräknanden och möjliggöra en snabb hantering ska du ansöka om tillgodoräknande hos utbildningsledaren enligt nedanstående:

  1. Om ditt betyg inte anger kurserna i ECTS och vi inte redan vid planeringen av studierna kommit fram till vad kvoten är så ska du kunna hänvisa till webbsida eller officiellt dokument där det framgår vilket betygs- och poängsystem som gäller. Det måste t.ex. framgå hur många ”lokala Credits” som motsvarar ett års heltidsstudier.
  2. Om möjligt bör du kontrollera ditt betyg innan du lämnar universitetet. Det är ibland mycket svårt att få rättelser på distans. Det kan också ta lång tid att få betyget hemskickat.
  3. Grundregeln är att du ska kunna visa upp originalbetyg, i undantagsfall kan vidimerade kopior godtas. Observera att betyg där det bara står ”Deltagit” inte godtas. Det måste framgå att man är godkänd i någon typ av examination.
  4. Beskriv dina kurser innehållsmässigt (ifylles på blankett, se nedan).
  5. Sammanfatta de kurser du har läst utomlands samt notera om du vill ersätta någon kurs vid LiU (ifylles på blankett i PDF, se nedan). Ersättning enbart nödvändigt om du behöver tillgodoräkna en obligatorisk kurs.

Notera att din redogörelse av kurserna (men med dina personuppgifter borttagna) kommer att användas för att förbättra informationen för andra studenter som planerar att resa ut.

Skicka de ifyllda blanketterna till tillgodorakning@lith.liu.se  innan du bokar ert möte.

För MacBook: Använd Adobe vid redigering. Prewiev fungerar inte.

Kurser på avancerad nivå och profilkurser

  • Vill du ha kurser klassade på avancerad nivå och inte följer utbytesprogrammet med Harbin (med fastställt curriculum) krävs underlag för bedömning:
  1. Du kan ha intyg med från det utländska universitetet att kursen är på avancerad nivå.
  2. Visa att kursen har bachelorutbildning eller fördjupade kurser i ämnet som förkunskap.
  3. Inhämta studierektors bedömning från relevant område och skicka till utbildningsledaren (Tea Nygren).
  • Går du ett program med profiler och vill ha din kurs som profilkurs, ta kontakt med profilansvarig för bedömning och be profilansvarig skicka meddelande till utbildningsledaren (Tea Nygren).

Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 06 10:39:38 CEST 2017