Göm menyn

Information om exjobb till dig som är D-student

Som D-student kan du göra ditt exjobb på masternivå inom något av huvudområdena Datateknik, Elektroteknik eller Medicinsk Teknik.

Allmän information med länkar till regelverk, kursplaner och checklistor finns här.

Exjobbet examineras vanligen av IDA, ISY eller IMT, se respektive institutions hemsidor för institutionsspecifik information.

www.ida.liu.se    www.isy.liu.se    www.imt.liu.se


Sidansvarig: tea.nygren@liu.se
Senast uppdaterad: Sat Aug 20 19:31:55 CEST 2016