Göm menyn

 

DM-nämndens ledamöter 2018-2020

 

Ordinarie ledamot

Suppleant

Företräder

Inger Erlander Klein, ISY

Per-Erik Forssén, ISY

verksamheten

Jimmy Johansson, ITN

Tobias Trofast, ITN

verksamheten

Carl-Johan Casselgren, MAI

Marco Kuhlmann, IDA

verksamheten

Mikael Asplund, IDA

Simin Nadjm-Tehrani IDA

Mikael Nyström, IMT

Rickard Armieno, IFM

verksamheten

verksamheten

Fredrik Heintz, IDA

 

verksamheten

Jacob Wikner, ISY

 

verksamheten

Carin Ericsson, Saab

Henrik André-Jönsson, Ericsson

yrkeslivet

Niklas Lanzén, Combitech

Tova Linder, Sectra

yrkeslivet

Nina Sebring, Gaia System

Marie Skagerström, Technomedia

yrkeslivet

Maja Andersson, LinTek

Sofia Erlandsson, MT-snOrdf

studenterna

Oscar Bergman, D-snOrdf

Amanda Brodell U-snOrdf

studenterna

Oliver Johannsson, MT-snOrdf

Oskar Olsson, DI-snOrdf

studenterna

Adjungerade

 

 

Fanny Sundin, GDK-snOrdf

 

studenterna

Albin Adersson, IT-snOrdf

 

studenterna

 

Samt
Nämndsamordnare Agne Virsilaite Maras
Utbildningsledare Tea Nygren
Studievägledarna Siv Söderlund, Lena-Lotta Kjellberg och Robert Nordman

 

Kontakt

Utbildningsledare DM-nämnden
Tea Nygren
tea.nygren@liu.se

Nämndordförande
Inger Erlander Klein
inger.erlander.klein@liu.se

Nämndsamordnare
Agne Virsilaite Maras
agne.virsilaite.maras@liu.se

Studievägledare
Siv Söderlund (D, IT, U)
Robert Nordman (GDK, IP)

Lena-Lotta Kjellberg (DI)
studievagledare.dm@liu.se

Fakultetskoordinator
Catharina Karlsson Foo
Catharina.karlsson.foo@liu.se
 

Programsidor för studenter

Datateknik (civilingenjör)
Datateknik (högskoleingenjör)
Datavetenskap
Grafisk design och kommunikation
Informationsteknologi
Innovativ programmering
Medieteknik
Mjukvaruteknik
Datavetenskap (master)
Computer Science (master)

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: agne.virsilaite.maras@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 23 10:32:05 CET 2018