Göm menyn

 

DM-nämndens ledamöter 2015-2017

 

Ordinarie ledamot

Personlig suppleant

Företräder

Inger Erlander Klein, ISY

Klas Nordberg, ISY

verksamheten

Tommie Nyström, ITN

Jimmy Johansson, ITN

verksamheten

Simin Nadjm-Tehrani, IDA

Marco Kuhlmann, IDA

verksamheten

Michael Josefsson, ISY

Jacob Wikner, ISY

verksamheten

Fredrik Heintz, IDA

Carl Hemmingsson, IFM

verksamheten

Carl-Johan Casselgren, MAI

Daniel Karlsson, IMT

verksamheten

Per Österling, Prevas

Nina Sebring, Gaia System

yrkeslivet

Niklas Lanzén, Combitech

Carin Ericsson, Saab

yrkeslivet

Robin von Post, Sectra

Jonas Nilsson, InnovationskontorEtt

yrkeslivet

Maja Andersson, LinTek

Sofia Erlandsson, MT-snOrdf

studenterna

Oscar Bergman, D-snOrdf

Amanda Brodell U-snOrdf

studenterna

Oliver Johannsson, MT-snOrdf

Oskar Olsson, DI-snOrdf

studenterna

Adjungerade

 

 

Fanny Sundin, GDK-snOrdf

 

studenterna

Albin Adersson, IT-snOrdf

 

studenterna

 

Samt
Nämndsamordnare Agne Virsilaite Maras
Utbildningsledare Tea Nygren
Studievägledarna Siv Söderlund och Robert Nordman

 

Kontakt

Utbildningsledare DM-nämnden
Tea Nygren
tea.nygren@liu.se

Nämndordförande
Inger Erlander Klein
inger.erlander.klein@liu.se

Nämndsamordnare
Agne Virsilaite Maras
agne.virsilaite.maras@liu.se

Studievägledare
Siv Söderlund (D, IT, U)
Robert Nordman (GDK, IP)
studievagledare.dm@liu.se

Fakultetskoordinator
Catharina Karlsson Foo
Catharina.karlsson.foo@liu.se
 

Programsidor för studenter

Datateknik (civilingenjör)
Datateknik (högskoleingenjör)
Datavetenskap
Grafisk design och kommunikation
Informationsteknologi
Innovativ programmering
Medieteknik
Mjukvaruteknik
Datavetenskap (master)
Computer Science (master)

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: agne.virsilaite.maras@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 02 15:23:22 CEST 2017