Göm menyn

 

DM-nämndens ledamöter 2018-2020

 

Ordinarie ledamot

Suppleant

Företräder

Inger Erlander Klein, ISY

Marco Kuhlmann, IDA

verksamheten

Jimmy Johansson, ITN

Rickard Armieno, IFM

verksamheten

Carl-Johan Casselgren, MAI

Per-Erik Forssén, ISY

verksamheten

Mikael Asplund, IDA

Simin Nadjm-Tehrani IDA

Tobias Trofast, ITN

Mikael Nyström, IMT

verksamheten

verksamheten

Fredrik Heintz, IDA

 

verksamheten

Jacob Wikner, ISY

 

verksamheten

Carin Ericsson, Saab

Henrik André-Jönsson, Ericsson

yrkeslivet

Niklas Lanzén, Combitech

Tova Linder, Sectra

yrkeslivet

Nina Sebring, Gaia System

Marie Skagerström, Technomedia

yrkeslivet

Maja Andersson, LinTek

Sofia Erlandsson, MT-snOrdf

studenterna

Oscar Bergman, D-snOrdf

Amanda Brodell U-snOrdf

studenterna

Oliver Johansson, MT-snOrdf

Oskar Olsson, DI-snOrdf

studenterna

Adjungerade

 

 

Fanny Sundin, GDK-snOrdf

 

studenterna

Albin Adersson, IT-snOrdf

Pia Lotvedt, IP-snOrdf

 

studenterna

 

Samt
Nämndsamordnare Mia Göransson
Utbildningsledare Tea Nygren
Studievägledarna Siv Söderlund, Lena-Lotta Kjellberg och Robert Nordman

 

Kontakt

Utbildningsledare DM-nämnden
Tea Nygren
tea.nygren@liu.se

Nämndordförande
Inger Erlander Klein
inger.erlander.klein@liu.se

Nämndsamordnare
Mia Göransson
mia.goransson@liu.se

Studievägledare
Siv Söderlund (D, IT, U)
Robert Nordman (DAV, GDK, IP, MT)

Lena-Lotta Kjellberg (DI)
studievagledare.dm@liu.se

 

Koordinator

Tomas Otby (CS)     tomas.otby@liu.se
Catharina Karlsson Foo
Catharina.karlsson.foo@liu.se

 

Programsidor för studenter

Datateknik (civilingenjör)
Datateknik (högskoleingenjör)
Grafisk design och kommunikation
Informationsteknologi
Innovativ programmering
Medieteknik
Mjukvaruteknik
Datavetenskap (master)
Computer Science (master)


Sidansvarig: mia.maria.goransson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jul 05 14:08:44 CEST 2018