Göm menyn

Generella beslut, DM-nämnden

Här publiceras generella beslut som har tagits efter 1 januari 2007

För C och D

Generella beslut för C
Generella beslut för D

Generella beslut om ersättningskurser

DI

Generella beslut för DI

IT

Generella beslut för IT

MT

Generella beslut för MT

Generella beslut om ersättningskurser

U

Generella beslut för U

GDK

Generella beslut för GDK

IP

Generella beslut för IP

DAV

Generella beslut för DAV

Masterprogrammen CS, COS, SEM och ACG:

Generella beslut för masterprogrammen

MK

Generella beslut för MK

MuP

Generella beslut för MuP

Kontakt

Utbildningsledare DM-nämnden
Tea Nygren
tea.nygren@liu.se

Nämndordförande
Inger Erlander Klein
inger.erlander.klein@liu.se

Nämndsamordnare
Agne Virsilaite Maras
agne.virsilaite.maras@liu.se

Studievägledare
Siv Söderlund (D, IT, U)
Robert Nordman (GDK, IP)

Lena-Lotta Kjellberg (DI)
studievagledare.dm@liu.se

Fakultetskoordinator
Catharina Karlsson Foo
Catharina.karlsson.foo@liu.se
 

Programsidor för studenter

Datateknik (civilingenjör)
Datateknik (högskoleingenjör)
Datavetenskap
Grafisk design och kommunikation
Informationsteknologi
Innovativ programmering
Medieteknik
Mjukvaruteknik
Datavetenskap (master)
Computer Science (master)

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: agne.virsilaite.maras@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 22 14:13:10 CET 2018