Göm menyn

Förslag remiss 2018

 

Här publiceras det arbetsdokument programnämnden har inför, under och efter studiehandboksremissen 2018. Uppdatering sker fortlöpande. 

Studiehandboken - för att se hela 2018 för ett program, titta på kull 2018 (alla terminer framåt är spegel av 2018)

Samtliga förslag till förändringar inom DM nämnden samt svar till institutionerna inför 2018 Version 170831

Samtliga förslag från institutionerna till förändringar till alla nämnder inför 2018

Kontakt

Utbildningsledare DM-nämnden
Tea Nygren
tea.nygren@liu.se

Nämndordförande
Inger Erlander Klein
inger.erlander.klein@liu.se

Nämndsamordnare
Agne Virsilaite Maras
agne.virsilaite.maras@liu.se

Studievägledare
Siv Söderlund (D, IT, U)
Robert Nordman (GDK, IP)

Lena-Lotta Kjellberg (DI)
studievagledare.dm@liu.se

Fakultetskoordinator
Catharina Karlsson Foo
Catharina.karlsson.foo@liu.se
 

Programsidor för studenter

Datateknik (civilingenjör)
Datateknik (högskoleingenjör)
Datavetenskap
Grafisk design och kommunikation
Informationsteknologi
Innovativ programmering
Medieteknik
Mjukvaruteknik
Datavetenskap (master)
Computer Science (master)

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: agne.virsilaite.maras@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 22 14:13:10 CET 2018