Göm menyn

Arbetsgrupper (DM)

Verkställande avdelningen, VA

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande, Inger Klein, LinTek-representant, utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare. Verkställande avdelningen har möte varannan till var tredje vecka och behandlar studentärenden och andra löpande ärenden.

Ärenden och protokoll (lösen krävs)

Programplanegrupper, PPG

Grupperna arbetar främst med detaljfrågor runt de olika utbildningsprogrammen.

PPG D/CS/DAV

Inger Erlander Klein ordförande, Carl Johan Casselgren, Jimmy Johansson, Simin Nadjm-Tehrani, Jacob Wikner, Fredrik Heintz, Petru Eles, Patrick Lambrix samt två studentrepresentanter och utbildningsledare.

PPG IT

består av Simin Nadjm-Tehrani ordförande, Mikael Asplund, Ola Leifler, Fredrik Karlsson, Eva Blomqvist, Johan Thin, Marcus Bendtsen, Kaj Holmberg, Eva Törnqvist samt en studentrepresentant och utbildningsledare.

PPG MT/ACG

består av Jimmy Johansson ordförande, Inger Erlander Klein, Klas Nordberg, Aida Nordman, Stefan Gustavson, Camilla Forsell samt en studentrepresentant och utbildningsledare.

PPG GDK

består av Tommie Nyström ordförande, Christina Grundström, Gary Svensson, Tobias Trofast, Mattias Arvola samt en studentrepresentant och utbildningsledare.

PPG IP

består av Inger Erlander Klein, Johan Åberg, Peter Dalenius, Erik Berglund, Eric Elfving samt en studentrepresentant och utbildningsledare.

PPG  DI/EL

består av Inger Erlander Klein, Håkan Örman, Michael Josefsson, Klas Arvidsson, Håkan Johansson samt två studentrepresentanter och utbildningsledare.

PPG U

består av Fredrik Heintz, Inger Erlander Klein, Peter Dalenius, Daniel Axehill, Carl Johan Casselgren, Ola Leifler, Per-Erik Forssén, Niklas Carlsson, en studentrepresentant och utbildningsledaren

Kontakt

Utbildningsledare DM-nämnden
Tea Nygren
tea.nygren@liu.se

Nämndordförande
Inger Erlander Klein
inger.erlander.klein@liu.se

Nämndsamordnare
Agne Virsilaite Maras
agne.virsilaite.maras@liu.se

Studievägledare
Siv Söderlund (D, IT, U)
Robert Nordman (GDK, IP)
studievagledare.dm@liu.se

Fakultetskoordinator
Catharina Karlsson Foo
Catharina.karlsson.foo@liu.se
 

Programsidor för studenter

Datateknik (civilingenjör)
Datateknik (högskoleingenjör)
Datavetenskap
Grafisk design och kommunikation
Informationsteknologi
Innovativ programmering
Medieteknik
Mjukvaruteknik
Datavetenskap (master)
Computer Science (master)

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: agne.virsilaite.maras@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Aug 29 08:22:06 CEST 2017