Göm menyn

Ordinarie sammanträdestider hösten 2017

Tisdag 29 augusti kl 8-15

Torsdag 28 september kl 10-17

Torsdag 19 oktober kl 8-16:30

Torsdag 16 november kl 8-16:30

Torsdag 14 december kl 8-16:30
 

Ordinarie sammanträdestider våren 2018

Torsdag 18 januari

Tisdag 13 februari

Torsdag 22 mars

Tisdag 17 april

Tisdag 22 maj

Tisdag 19 juni

 

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor, protokoll och övriga handlingar kan erhållas via nämndens sekreterare.

Kontakt

Ordförande
Ulf Nilsson, tel 013-28 19 35
e-post: ulf.nilsson@liu.se

Handläggare/sekreterare
Christina Hammarstedt,
tel 013-28 15 28
e-post: christina.hammarstedt@liu.se

Handläggare/sekreterare
Susann Årnfelt,
tel 013-28 22 90
susann.arnfelt@liu.se

Besöksadress
Tekniska högskolans fakultetskansli,
Hus Origo, bv.


Sidansvarig: christina.hammarstedt@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Oct 25 11:34:47 CEST 2017