Göm menyn

Ansökan om befordran

För information om kriterier för befordran se:

- Anställningsordning

- Karriärväg vid Linköping universitet

 

Ansök genom att använda universitetets CV-mall och se vägledningen under p 4.0 om hur de pedagogiska meriterna dokumenteras.

 

Skicka in din ansökan elektroniskt  - förutom beträffande ev monografier - tillsammans med CV, publikationslista, yttrande från prefekten, övriga handlingar som du önskar åberopa och högst tio vetenskapliga arbeten som är de mest meriterande för ansökan, i word- eller pdf-format till registrator@liu.se.

Upplysningar om ärendets formella handläggning lämnas av Christina Hammarstedt.

 

 

 

Kontakt

Ordförande
Ulf Nilsson, tel 013-28 19 35
e-post: ulf.nilsson@liu.se

Handläggare/sekreterare
Christina Hammarstedt,
tel 013-28 15 28
e-post: christina.hammarstedt@liu.se

Handläggare/sekreterare
Susann Årnfelt,
tel 013-28 22 90
susann.arnfelt@liu.se

Besöksadress
Tekniska högskolans fakultetskansli,
Hus Origo, bv.


Sidansvarig: christina.hammarstedt@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 23 14:05:18 CET 2018