Göm menyn

Alla ska känna sig välkomna

Ulf NilssonFramtiden ställer oss inför enorma utmaningar. Det gäller områden som klimat, miljö och energi, hälsa, diagnos och vård samt säkerhet och riskhantering. För att möta dessa utmaningar behövs kompetens inom teknik och naturvetenskap. Och oavsett vilka argument man använder så kommer vi att behöva både män och kvinnor för att lösa problemen.

Vi som utbildar framtidens teknikutvecklare och problemlösare måste möta våra studenter på ett sätt så att alla känner sig välkomna. Vi måste lägga upp undervisningen så att den passar både kvinnliga och manliga studenter. [...]

Ulf Nilsson
Dekanus, LiTH

 

Genusmedveten undervisning på LiTH

Varje höst kommer ungefär 2000 nya studenter till Tekniska Högskolan vid LiU. Under några år ska deras liv fyllas med studier, umgänge, fester och mycket annat.

Studenterna kan se fram emot en utbildning som kommer att ge dem både djupa och breda kunskaper inom olika ämnen, men också utveckla förmågor och färdigheter som rör ingenjörsmässighet, samverkan, kommunikation, entreprenörskap och ledarskap. Utbildningen ska även stärka deras medvetenhet och förhållningssätt när det gäller etiska frågor, hållbar utveckling och genusfrågor.

På Tekniska högskolan vid LiU är det därför viktigt att både manliga och kvinnliga studenters erfarenheter, kunskaper och synsätt tas till vara och utvecklas. Alla ska känna sig välkomna. Det kan vi vara med och bidra till!

 

 Nästa modul: Introduktion

Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 29 15:24:56 CEST 2012