Göm menyn

Webbresurser

frågebanken vid kvinnohistoriska samlingarna vid GU http://www.ub.gu.se/kvinn/fragebank/

Bang - Feministisk kulturtidskrift http://www.bang.a.se/

Högskoleverket producerar en serie skrifter som sammanfattar genusrelaterad forskning inom vissa akademiska områden. I skrivande stund finns 13 skrifter och tyngdpunkten har hittills främst legat vid humaniora och sammhällsvetenskap. Nedan finner du klickbara länkar till dessa.

 

 

 


Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 29 15:24:56 CEST 2012