Göm menyn

Viktiga begrepp

Föregående modul: Goda exempel  

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering handlar om att någon missgynnats, dvs blivit sämre behandlad än någon annan person som det är relevant att jämföra med.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering handlar om att arbetsgivaren tillämpar ett krav för att sökande ska få en viss tjänst eller arbetstagare en viss förmån och att detta krav ser ut att vara neutralt men i praktiken...är inte det .

Trakasserier

Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Ett ord som använts synonymt med värdighet är ordet integritet. 

Instruktioner att diskriminera

När arbetsgivaren eller någon i arbetsledande ställning ger order till eller instruerar en person i lydnads- eller beroendeställning att diskriminera betraktas det som en särskild form av diskriminering som medför ansvar för arbetsgivaren.

Repressalier

I lagen finns ett förbud mot repressalier. Det tar sikte på att ge skydd i den situation som kan uppstå efter det att någon framfört klagomål om diskriminering.


Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: Thu May 17 11:28:16 CEST 2018