Göm menyn

Modul 6: Reflektion

Föregående modul: Exempel från undervisningenNästa modul: Goda exempel

1. Reflektion

2. Diskussionsfrågor

Denna kurs försöker förmedla ett förhållningssätt snarare än instruera om vad som är "rätt" eller "fel". Vår förhoppning är att Du som kursassistent kan använda begrepp, idéer och konkreta fall för att nyansera Din erfarenhet och förståelse för genusmedveten undervisning.

På nästa sida kommer du finna ett antal diskussionsfrågor som vi vill att du tar med dig under din tid som kurassistent. Ungefär i mitten av din första kurs som KA ska du och de andra kursassistenterna träffas och diskutera utifrån dessa frågor och era egna erfarenheter.

Mot slutet av kursen du är knuten till kommer ni återigen samlas för att diskutera, men nu tillsammans med en examinator. Efter det mötet får du återvända hit för att skicka in dina personliga reflektioner skriftligt till kunskapsbanken.

1. Reflektion

2. Diskussionsfrågor

Mötet med studenterna

Har du fått användning för några av de tips som finns i kursmaterialet? Hur tyckte du att det fungerade?

Finns det några situationer i mötet med studenterna som har varit problematiska? Beskriv vad som hände, hur du reagerade och hur du löste dem - givetvis utan att lämna ut studenterna. Det behöver inte vara särskilt dramatiska situationer.

Genus och jämställdhet

Med kursmaterialet i bakhuvudet, finns det exempel på saker som har hänt under kursen där du kan peka på att de inblandade personernas uppfattning om genus visade sig?

Hur har din egen syn på genus och jämställdhet förändrats under arbetet med kursmaterialet och den kurs du undervisat? Hur har din syn på din roll som kursassistent förändrats?

Förbättring av kursmaterialet

Vilka tips skulle du vilja ge till framtida assistenter?

 

Föregående modul: Exempel från undervisningenNästa modul: Goda exempel

Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 30 11:06:07 CEST 2012