Göm menyn

Modul 2: Att vara assistent

Föregående modul: IntroduktionNästa modul: Genus i praktiken, del 1

1. Att vara assisstent

2. Olika roller som assistent
3. Att ha ett korrekt förhållningssätt

Att inta rollen som assistent innebär en stor skillnad mot tidigare - du är inte längre student. Du  är nu en del av den undervisande personalen och representerar då också Tekniska högskolan och Linköpings universitet.

Detta kräver inte bara ämnesrelaterad kunskap och ett pedagogiskt intresse, utan också att du som lärare kan visa på en öppen och välkomnande attityd gentemot dem du är satt att handleda.

För många assistenter innebär arbetet att man för första gången går från att vara student till att vara lärare. Det innebär att du nu på ett tydligare sätt arbetar mot samma mål som examinator, kursen, institutionen, och universitetet i stort. Det finns dock ofta moment som kan genomföras på andra, bättre, sätt. I sådana fall skulle vi uppskatta om du kommer med konstruktiv kritik som ger möjlighet att förändra kursen för kommande studenter.

På följande sidor ges exempel på vilka olika typer av uppgifter assistenter kan ha, samt vilket förhållningssätt som förväntas av dem.

1. Att vara assistent

2. Olika roller som Assistent

3. Att ha ett korrekt förhållningssätt

Assistenter (lab-, lektions- och övningsassistenter) finns enbart i kurser med större laborationsserier eller kurser med många olika moment. Assistentens huvudsakliga uppgift är att hjälpa examinatorn med kursens praktiska moment. Examinatorn och assistenten kommer tillsammans överens om vad kursassistenten ska göra i varje kurs.

Exempel på uppgifter som en assistent kan utföra är att:

 • ge stöd och handledning under laborationer och övningar
 • rätta inlämnade labbar och/eller annat material
 • rapportera delresultat till examinator
 • delta i kursmöten
 • leda lektioner

I vissa fall kan arbetsuppgifterna även innefatta mer administrativa göromål så som schemaläggning, sammanställning av laborationsresultat eller handledning av nya assistenter.

På LiTH ger vi samma bemötande mot alla kategorier av studenter. Så även om dina arbetsuppgifter kan tyckas "genusneutrala" till sin natur, kommer en medvetenhet om processer kring genus att berika ditt övergripande förhållningssätt till undervisning, lärande och studenter.

1. Att vara assistent
2. Olika roller som assistent

3. Att ha ett korrekt förhållningssätt

Vad du som kursassistent ska göra i varje enskild kurs bestäms gemensamt av examinatorn och dig själv. Det finns dock vissa övergripande ansvarspunkter och åtaganden som alla lärare och studenter på LiU delar. Dessa beskrivs i LiU:s hederskodex och påverkar hur ditt förhållningssätt till dina studenter skall vara.

LiU:s hederskodex ger stöd för ett genusmedvetet perspektiv genom ett flertag åtaganden som dessa:

 • Respektera och stödja andra studenter och anställda.
 • Uppmuntra en rak, öppen och fri dialog om de sakförhållanden som studeras, de metoder och argument som används och verksamhetens problem och möjligheter.
 • Efter bästa förmåga bidra till universitetets utveckling och goda rykte.
 • Sätta sig in i och efterleva interna regler och överenskommelser samt bidra till en ständig omprövning av dessa regler så att de hela tiden kan upplevas som adekvata.
 • Att i det som påverkar andras arbetsvillkor sträva efter framförhållning så att alla ges goda möjligheter till egen planering
 • Sätta sig in i och efterleva interna regler och överenskommelser samt bidra till en ständig omprövning av dessa regler så att de hela tiden kan upplevas som adekvata.
 • Att i det som påverkar andras arbetsvillkor sträva efter framförhållning så att alla ges goda möjligheter till egen planering
Föregående modul: IntroduktionNästa modul: Genus i praktiken, del 1

Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 29 15:24:56 CEST 2012