Göm menyn

Licentiatseminarium

Licentiatavhandlingen försvarats vid ett offentligt seminarium, vid vilket en betygsförrättare och opponent skall medverka. Dessa skall normalt ha doktorsexamen och minst en av dessa ska komma från annat lärosäte. Den som varit handledare för respondenten, eller som står i annat jävsförhållande (gentemot respondent och handledare), får inte vara betygsförrättare eller opponent. Läs vidare om jäv här.

En forskarstuderande som ämnar försvara sin licentiatavhandling anmäler detta till sin institution på blanketten Anmälan om licentiatseminarium  (pdf, doc) senast två månader före seminariet.

Blanketten Protokoll för licentiatseminarium (pdf, doc) (OBS! Denna handling diarieförs vid respektive institution), bifogas till din examensansökan och sänds till Examensenheten.

 

 

 

Terminstider för forskarutbildning

Läsår 2016-2017

16 augusti 2016 - 16 juni 2017


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Dec 21 10:01:35 CET 2016