Göm menyn

Licentiatseminarium

Licentiatavhandlingen försvarats vid ett offentligt seminarium, vid vilket en betygsförrättare och opponent skall medverka. Dessa skall normalt ha doktorsexamen och minst en av dessa ska komma från annat lärosäte. Den som varit handledare för respondenten, eller som står i annat jävsförhållande (gentemot respondent och handledare), får inte vara betygsförrättare eller opponent. Läs vidare om jäv här.

En forskarstuderande som ämnar försvara sin licentiatavhandling anmäler detta till sin institution på blanketten Anmälan om licentiatseminarium  (pdf, doc) senast två månader före seminariet.

Blanketten Protokoll för licentiatseminarium (pdf, doc) (OBS! Denna handling diarieförs vid respektive institution).

 

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2017

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 96

Antal aktiva doktorander: 596

Antal doktorsexamina: 85

Antal licentiatexamina: 25

 

Terminstider för forskarutbildning

Läsår 2017-2018

16 augusti 2017 - 15 juni 2018Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 29 16:30:33 CET 2018