Göm menyn

Kommande disputationer

Anna Orlof, Matematik, MAI

den 28 april 2017

ordförande vid disputationen: professor Vladimir Kozlov, Linköpings universitet

fakultetsopponent:  docent Heinz Siedentop, Ludwig -Maximilians-Universität  München, Tyskland


Mon Feb 27 11:15:00 CET 2017Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 08 14:44:11 CET 2017