Göm menyn

Populärvetenskaplig framställning, 3 hp

Det blir allt viktigare att kunna presentera och förklara sin forskning.

Det här är en nyttig kurs som ger dig en beredskap att möta såväl samarbetande kollegor från andra discipliner som hårt sovrande forskningsfinansiärer, industrifolk och nyfikna journalister.

Forskning som är industrinära behöver förstås av fler än företagens ingenjörer för att resultaten ska få genomslag. Kanske är din forskning också så allmänt intressant att du blir kontaktad av en journalist?                

Kursledare är Monica Westman Svenselius, vetenskapsjournalist och redaktör på LiUs kommunikationsavdelning, men med ett mångårigt förflutet på tidningen NyTeknik. Retorikföreläsningen hålls av universitetsadjunkt Maria Thunborg, ISV.

Nästa

 • Undervisningsspråk: svenska
 • Lokal: på Campus Valla, lokal meddelas senare.
 • Kursstart: Nästa kursomgång: År 2018 (kursen ges vartannat läsår)
 • Schema:
  Inledande föreläsning,
  Lokal meddelas senare, men på Campus Valla
 • Vecka xx-xx, inledande workshop med genomgång av texter, två timmar 
  Föreläsning i retorik , datum och tid meddelas snarast
 • Vecka xx-xx, gruppvis muntliga presentationer
  workshop hemsidor, sociala medier, avslutning tillsammans med journalister

 • Anmälan
 • Mer information: monica.westman@liu.se, telefon 013 28 68 39.
 • Kursen riktar sig i första hand till forskarstuderande på Tekniska högskolan vid LiU. I mån av plats är även forskarstuderande från andra fakulteter välkomna att delta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Dec 19 13:41:37 CET 2016