Göm menyn

Methodology of Science and Technology, 4hp

Alla doktorander vid LiTH ska genomgå av fakulteten beslutade kurser i vetenskapsteori, metodik och etik, eller motsvarande kurser om minst 6 högskolepoäng. Efter genomgångna kurser ska den doktoranden ha förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet, visat förmåga till intellektuell självständighet, vetenskaplig redlighet och förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, samt visat fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Om du vill anmäla dig till denna kurs kan du göra detta under länken "Anmälan" till vänster.

Gemensamma Kurser vid LiU

Lärande och kunskap (LoK)-Grundläggande kurs i högskolepedagogik, 6 hp

Gemensamma Kurser vid LiTH

Research Ethics, 2hp

Methodology of Science and Technology, 4hp

Populärvetenskaplig framställning, 3hp, Nästa kursomgång 2018

MAI0008 Olinjär optimering, ekvationer och minsta kvadratmetoden, 9hp (MAI)

Entrepreneurship in Theory and Practice, 7,5 hp (IEI)

Intellectual Property as a Business Tool, 3hp (IEI)

Neural Networks and Deep Learning, (IDA&ISY)

Scientific Public Relations, 3hp (ITN)

 

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 01 10:59:32 CET 2018