Göm menyn

Studiehandbok och studieplaner

Studiehandboken för utbildning på forskarnivå beskriver utbildningens mål och syfte; regler om behörighet och antagning; studiefinansiering, ger riktlinjer för handledning, examination, obligatoriska prov i utbildningen, tillgodoräknande av kurser, individuella studieplaner. En individuell studieplan, det vill säga en plan för hela studiegången fram till avsedd examen, ska utarbetas av forskarstuderande, huvudhandledare och bihandledare, och fastställas av prefekten. Särskild behörighet för att kunna antas till resp. forskarutbildningsämne anges i de allmänna studieplanerna nedan.

 

Allmänna studieplaner

Institutionen för datavetenskap (IDA)

Datalogi, Datorsystem, Datorlingvistik, Design, Informatik, Kognitiva system

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Design, Ekonomiska informationssystem, Energisystem, Fluida och mekatroniska system, Hållfasthetslära, Industriell marknadsföring, Industriell organisation, Industriell produktion, Konstruktionsmaterial, Kvalitetsteknik, Logistik, Maskinkonstruktion, Mekanisk värmeteori och strömningslära, Miljömanagement och miljöteknik, Produktionsekonomi, Teknisk mekanik

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) 

Bioinformatik, Biologi, Biomolekylär och organisk elektronik, Biosensorer och bioelektronik, Bioteknologi, Halvledarfysik, Kemi, Materialvetenskap, Molekylär fysik, Teoretisk biologi, Teoretisk fysik och kemi, Tillämpad fysik, Tillämpad optik, Ytors fysik och kemi

Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

Medicinsk informatik, Medicinsk teknik

Institutionen för systemteknik (ISY)

Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem, Reglerteknik

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Datalogi, Design, Fysikalisk elektronik, Infrainformatik, Kommunikationselektronik, Matematik, Medieteknik, Organisk elektronik, Teoretisk och tillämpad matematisk fysik, Visualisering och interaktion, Naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik

Matematiska institutionen (MAI) 

Beräkningsmatematik,  Matematik, Matematisk statistik, Matematik med ämnesdidaktisk inriktning, Optimeringslära

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-27