Göm menyn

Kurskomplettering

Kurskomplettering till studierektor Jalal Maleki.

Fält med * är obligatoriska.

Namn *

Personnummer (ÅÅMMDDXXXX) *

Utbildningsprogram *

e-post *

Jag vill anmäla mig till följande kurs

Kurskod *

Kursnamn *

År *

Höst- eller vårtermin / Läsperiod
Vårtermin, period 1
Vårtermin, period 2
Hösttermin, period 1
Hösttermin, period 2

Orsak till kursanmälan *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress


Sidansvarig: kursanmalan.lith@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Feb 27 12:44:28 CET 2018