Göm menyn

Examensarbete för master- och magisterutbildning

Magisterprogram

En beslutad kursplan för examensarbete, för programspecifika bestämmelser hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Masternivå

En generell kursplan som alla ska följa. Kursplanen gäller generell examen för filosofie master, naturvetenskaplig master och teknologie master. Generell examen kan också erhållas genom att läsa kurser så att examensfordringarna uppnås.
 

Kursplaner: Filosofie master, naturvetenskaplig master och teknologie master.

SV: Generell kursplan, 30hp ---  Generell kursplan, 45hp ---  Generell kursplan, 60hp
EN: Course syllabus, 30credits ---  Course syllabus, 45 credits ---  Course syllabus, 60 credits

 


Sidansvarig: joachim.hedberg@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 29 15:17:41 CEST 2017